จดหมายข่าว 2018

13 มีนาคม 2018

หัวข้อ :

ตัวอย่างการใช้งานไมโครสโคปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

e-News@KEYENCE
[วิธีการใช้งานกล้องดิจิตอลไมโครสโคป] แนะนำตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ งานต่างๆสำหรับการวิจัยที่ล้ำสมัย
เราขอแนะนำตัวอย่างการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับ "วิธีการใช้งานกล้องดิจิตอลไมโครสโคป"
ที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาสำหรับเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยต่างๆ

คู่มือที่จะแสดงให้คุณเห็นถึงประเภทของการตรวจสอบ
ที่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันกับรายละเอียดที่
สามารถสังเกตเห็นเมื่อใช้งาน "กล้องดิจิตอลไมโคร
สโคป"
เอกสารสำหรับการมาร์กและการแปรรูปโลหะด้วยเลเซอร์
·หลักการของการมาร์กและการแปรรูปโลหะ
·อัตราการดูดซับเลเซอร์สำหรับวัสดุต่าง ๆ

ตรวจสอบเอกสารนี้เพื่อเรียนรู้การมาร์กด้วยเลเซอร์
เฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้นเรื่องการมาร์กและการแปรรูปโลหะ
ปรับปรุงความเร็วและความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบรูปร่าง
เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพของ KEYENCE
สามารถวัดได้ ถึง 99 จุด ภายใน3 วินาที คู่มือนี้อธิบาย
ประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
เช่น การตรวจสอบในกระบวนการและ
การตรวจสอบก่อนการจัดส่ง
คู่มือแนะนำวิชันซิสเต็มโดยผู้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม
เอกสารนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเลือกกล้อง เลนส์
และการใช้ไฟ ไปจนถึงการตรวจสอบซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญ
ยังคิดว่ายาก
ใช้เอกสารนี้เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานในการ
ประมวลผลภาพ
เทคนิคง่ายๆสำหรับการนำเข้าข้อมูลบาร์โค้ดลงใน Excel
คู่มือนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูสำหรับทุกคนที่พบว่ายากที่จะสร้าง
โปรแกรมเพื่อส่งออกข้อมูลจากเครื่องอ่านโค้ดไปยัง
Excel ตรวจสอบดูว่าคุณสามารถใช้การสื่อสารแบบอนุกรม
หรือการสื่อสารแบบซ็อกเก็ตได้อย่างไร
ขจัดความจำเป็นในการใช้จิ๊ก
ด้วยการตรวจวัดแบบง่ายๆที่โรงงาน
คุณเคยประสบปัญหาการตรวจสอบขนาด เช่น
ค่าใช้จ่ายสูง การจัดการยุ่งยาก ค่าที่วัดได้หายไป
เนื่องจากการใช้จิ๊กที่ต่างกัน หรือไม่ ลองดูเอกสารฉบับ
นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีใหม่ในการขจัดปัญหาเหล่านี้

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป