จดหมายข่าว 2018

20 กุมภาพันธ์ 2018

หัวข้อ :

ลดต้นทุนการผลิตด้วยวิชั่นเซนเซอร์

e-News@KEYENCE
ประเด็นสำคัญในการลดต้นทุนด้วยการประมวลผลภาพ
คำแนะนำการลงทุนในการตรวจสอบภาพที่ออกแบบมา
เพื่อการลดต้นทุน การประมวลผลภาพสามารถใช้เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตได้อย่างไร? คู่มือนี้เสนอคำตอบข้างต้น
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลภาพ
คู่มือเทคโนโลยีของดิจิตอลไมโครสโคป
เราได้ปรับปรุงคู่มือที่เป็นที่นิยมซึ่งถูกดาวน์โหลดจาก
ลูกค้าเป็นจำนวนมาก เนื้อหามีการอธิบายด้วยภาพ
ประกอบ 30 หน้า ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ เช่น กลไกแสง
ของเลนส์เทคนิคการใช้ไฟส่องสว่างและเทคโนโลยี
ล่าสุดของการตรวจสอบแบบดิจิตอล
คุณยังใช้ใบมีดในกระบวนการหรือไม่?
เรียนรู้ข้อดีของเลเซอร์จากคู่มือนี้
คู่มือใช้รูปถ่ายเพื่ออธิบายกระบวนการของเลเซอร์
แต่ละชนิดและตัวอย่างต่างๆ
เรียนรู้เทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับปรุง
กระบวนการ เช่น การคว้าน การตัด เป็นต้น
[ใหม่] มิเตอร์วัดการไหลแบบรัดท่อ
ตอนนี้ยึดกับท่อขนาด 8 นิ้วและยังตรวจสอบอุณหภูมิได้
ความแม่ยำสูงและไม่มีการปรับเปลี่ยนท่อหรือหยุดการ
ทำงาน
คู่มือขั้นพื้นฐาน 2D โค้ด
นี่คือสิ่งที่ต้องอ่านสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับข้อกำหนด
ต่อไปนี้ ECC200 ขนาด รูปแบบการจัดตำแหน่ง
และรูปแบบนาฬิกา คู่มือนี้จะให้คำอธิบายที่เข้าใจ
ง่ายสำหรับกุญแจสำคัญ สำหรับการประยุกต์ใช้
งานของโค้ด 2D
การประยุกต์ใช้งาน KV Nano ซีรี่ส์ PLC Vol. 2
คู่มือนี้จะอธิบายถึงวิธีการหยุดการทำงานของ
อินพุทเซ็นเซอร์ ที่ทำให้ง่ายต่อการปรับตำแหน่ง
หยุดของอุปกรณ์ ซึ่งช่วยลดรูปแบบการจับเวลาใน
ตำแหน่งหยุดและ ช่วยให้สามารถวางตำแหน่งที่มีความ
แม่นยำสูงได้ง่าย สำหรับเครื่องติดฉลากและเครื่องซีล
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกอย่าง
ตั้งแต่การเดินสายมอเตอร์ไปจนถึงการตั้งค่าซอฟต์แวร์
และตัวอย่างโปรแกรมแลดเดอร์ให้ดูคู่มือนี้
ปรับปรุงความเร็วและความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบรูปร่าง
เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพของ KEYENCE
สามารถวัดได้ ถึง 99 จุด ภายใน3 วินาที คู่มือนี้อธิบาย
ประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
เช่น การตรวจสอบในกระบวนการและ
การตรวจสอบก่อนการจัดส่ง
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
ฉบับกระบวนการเคลือบด้วยเครื่องจ่าย
คู่มือนี้จะอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับข้อดีของการใช้เลเซอร์
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ ลองดูวิธีการปรับปรุงเวลาใน
การเคลือบและคุณภาพของกระบวนการเคลือบ
·ในสายการผลิต การตรวจสอบ100% การตรวจสอบ
·ความสูง ความกว้างและปริมาณของกาว
·ปรับปรุงเวลาในการตรวจสอบ
เซ็นเซอร์สัมผัส GT2 ซีรี่ส์ ที่สามารถลดต้นทุนการตรวจสอบ
GT2 ซีรี่ส์ มีหัวที่หลากหลาย เช่น แบบดันอากาศ
ที่สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
สามารถวัดชิ้นงานที่เชื่อกันว่าสามารถวัดได้ด้วย
ระบบการวัดที่มีราคาแพงมากเท่านั้น

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป