จดหมายข่าว 2018

14 กุมภาพันธ์ 2018

หัวข้อ :

ปรับปรุงการตรวจสอบด้วยวิชันซิสเต็ม

e-News@KEYENCE
วิชันซิสเต็มสามารถปรับปรุงการตรวจสอบภาพได้อย่างไร
สายตามนุษย์มีความสามารถในการตรวจจับสิ่งของ
ได้หลากหลาย
อย่างไรก็ตามการตรวจสอบด้วยตาก็มีจุดอ่อน :
·เกณฑ์การตัดสินไม่ชัดเจน
·ไม่สามารถสนับสนุนสายการผลิตความเร็วสูงได้
·ชิ้นงานอาจถูกมองข้ามได้
·ไม่สามารถจัดการเก็บบันทึกผลได้
คีย์เอ็นซ์ขอนำเสนอโซลูชั่นครบวงจรสำหรับระบบตรวจสอบย้อนกลับ
คีย์เอ็นซ์ขอนำเสนอโซลูชั่นสำหรับโค้ด 2D ที่สามารถ
ทำเครื่องหมาย ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนรวมถึงการอ่าน
ที่ถูกต้องและมีเสถียรภาพ โปรดอ่านคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับข้อได้เปรียบที่เป็นไปได้จากบริษัท ที่สามารถ
ให้บริการโซลูชั่นสำหรับการทำเครื่องหมายและการอ่าน
เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีกล้องในตัว!
ตัวอย่างทางเทคนิคที่รวมการมาร์กและการสร้างภาพไว้ด้วยกัน
งานที่เคยดำเนินการด้วยอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก
เช่น การมาร์กและการอ่าน หรือ การมาร์กที่มี
การตรวจสอบตัวอักษร ในปัจจุบันสามารถทำได้
โดยเลเซอร์มาร์กเกอร์แค่เพียงเครื่องเดียว
วิธีการวัดความหนาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ข้อดีของการเปลี่ยนจากการตรวจสอบความหนาแบบสัมผัส
เป็นแบบไม่สัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์มีดังนี้
·ลดเวลาในการตรวจสอบ
·ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้เต็มรูปแบบ
·ขจัดข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน
·ช่วยให้สามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยำ
ไม่จำเป็นต้องมีห้องสำหรับตรวจวัด
สามารถวัด 3D ได้แม้ที่หน้างาน
คุณเสียเวลาไปมากแค่ไหนในการย้ายชิ้นงานเพื่อที่จะทำ
การวัดความแม่นยำและ GD&T ในห้องตรวจวัด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดพิกัด
ที่คุณสามารถใช้งานได้ทันทีในโรงงานผลิตของคุณ

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป