ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2017

จดหมายข่าว 2017

27 ธันวาคม 2017

หัวข้อ :

กุญแจสำคัญในระบบตรวจสอบย้อนกลับ

e-News@KEYENCE
เลเซอร์มาร์กเกอร์ x เครื่องอ่านโค้ด
กุญแจสำคัญในระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ประสบ
ความสำเร็จ คือการกำหนดคุณสมบัติของการ
มาร์กและการอ่านโค้ด KEYENCE สามารถให้
คำแนะนำอย่างครบถ้วนในทั้งสองขั้นตอน
10 เคล็ดลับสำหรับการออกแบบ PLC ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คู่มือที่ควรอ่านนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการออกแบบและบำรุงรักษาอุปกรณ์
คู่มือนี้จะแนะนำเทคนิคในการใช้ PLC เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีไฟส่องสว่างล่าสุดช่วยให้การวัดขนาดที่ไม่เคยทำได้มา
ก่อนสามารถทำได้!
คู่มือแนะนำตัวอย่างการวัดจากการใช้งานเครื่องวัด
ขนาด ด้วยการประมวลผลภาพที่ช่วยให้การวัดที่ไม่
เคยทำได้ มาก่อนด้วยไฟโคแอกเชียลรุ่นทั่วไปสามารถ
ทำได้ ศึกษาการแยกขอบด้วยการใช้งาน "ไฟส่องแบบ
แสงผ่าน ทางด้านข้างชิ้นงานที่ระยะต่ำ" ซึ่งเป็น
คุณสมบัติ ใหม่ล่าสุดจากคีย์เอ็นซ์
การป้องกันการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
เป็นเรื่องยากที่จะป้องกันการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่
บกพร่องออก พร้อมกับการตรวจสอบที่ต้องใช้
บุคลากรเป็นจำนวนมาก คู่มือนี้แนะนำตัวอย่างใน
การการตรวจสอบโดยใช้ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
ควบคู่ไปกับประโยชน์ในด้านค่าใช้จ่าย
วิชั่นเซนเซอร์ที่ใครก็สามารถตั้งค่าได้ภายใน 1 นาที
หากคุณกำลังพิจารณี่จะใช้วิชันเซ็นเซอร์ IV ซีรี่ส์
คือคำตอบของคุณ ด้วยขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือของคุณ
จึงสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย และยังมีไฟในตัว
และฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
คู่มือแนะนำเทคโนโลยีของเลเซอร์
เลเซอร์คืออะไร?ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาพื้นฐานเกี่ยว
กับเลเซอร์ เช่น หลักการออสซิลเลชัน ข้อแตกต่างของ
วิธีออสซิลเลชันและ ลักษณะของความยาวคลื่นที่แตก
ต่างกัน
10 ข้อเมื่อพิจารณากล้องไมโครสโคป
คู่มือนี้แนะนำข้อดีของกล้องดิจิตอลไมโครสโคปที่
ไม่สามารถหาได้ ในกล้องไมโครสโคปแบบเดิม
ในคู่มือจะอธิบายถึงรายละเอียดที่ชัดเจน ว่ากล้อง
ดิจิตอลไมโครสโคปต่างจากกล้องไมโครสโคปแบบ
เดิมอย่างไร ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ในระดับ
เดียวกับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
[ใหม่] มาตรฐานใหม่สำหรับเลเซอร์สแกนเนอร์ความปลอดภัย
1. จอแสดงผล
ยืนยันและใช้งานจากสถานที่ที่ง่ายต่อการมองเห็น
2. มีสองกล้องในตัว
วิดีโอเรียลไทม์เพื่อดูสถานะการตรวจพบ
3. รองรับ PROFIsafe / PROFINET
ทุกคนสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและไม่มีปัญหา
การประยุกต์ใช้ระบบวิชันซิสเต็มใหม่ที่ทำได้โดยการนำเครื่องมือไป
ปรับใช้
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้าน เพียงแค่
ดำเนินการตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ ระบบจะแจ้งให้ทราบ
โดยอัตโนมัติในการจัดหมวดหมู่ OK / NG และ
การแก้ไข นีคือการปรับปรุงที่สำคัญในเรื่องเวลาและ
ความพยายามที่จำเป็นสำหรับระบบวิชัน

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site