1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2017

จดหมายข่าว 2017

05 ธันวาคม 2017

หัวข้อ :

วัดโปรไฟล์แบบ 2D/3D ด้วย LJ-V ซีรี่ส์

e-News@KEYENCE
สิ่งที่แยก LJ-V ซีรี่ส์ ออกจากเครื่องวัดโปรไฟล์แบบ 2D/3D รุ่นอื่นๆ คืออะไร?
เครื่องวัดโปรไฟล์ที่มีกว่า 10 ชนิดที่ใช้ได้
อาจเป็นเรื่องยากที่จะเลือกเพียงหนึ่งชนิด
เพื่อแก้ปัญหาในการประยุกต์ใช้งานของคุณ
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อศึกษา 5 ใน
เทคโนโลยีหลายอย่างที่ทำให้เราแตกต่าง
จากเครื่องวัดโปรไฟล์รุ่นทั่วไป
เครื่องอ่านโค้ดที่ช่วยลดแสงสะท้อนจากกระบอก!
SR ซีรี่ส์จะช่วยลดแสงสะท้อนจากวัสดุโลหะด้วยการกด
เพียงปุ่มเดียวเพื่อการปรับแต่ง และยังช่วยให้สามารถ
อ่านโค้ด ได้อย่างมีเสถียรภาพโดยไม่ต้องใช้การ
ประมวลผลภาพที่ซับซ้อน
ตรวจสอบภาพอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยต้นทุนต่ำ
แสงและเลนส์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในวิชันเซนเซอร์ IV ซีรี่ส์นี้จะ
ช่วยลดต้นทุนและลดความยุ่งยากในการเลือกใช้งาน
ด้วยการดำเนินงานที่ง่ายที่ช่วยให้ทุกคนสามารถตั้งค่าได้
อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาเพียง นาที 1
การนับสารปนเปื้อนและอนุภาคแปลกปลอมทันที
คุณกำลังตรวจนับและวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนขนาดเล็ก
และอนุภาคแปลกปลอมหรือไม่? ด้วยกล้องไมโครสโค
ปแบบดิจิตอล คุณสามารถทำงานนี้ได้โดยอัตโนมัติ
ด้วยความแม่นยำสูง นี่เป็นประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน
ตั้งแต่การวิเคราะห์ เกี่ยวกับเครื่องยนต์จนถึงการ
สังเกตการณ์ตัวกรองหลังการทดลอง
ตำราสำหรับการมาร์กและการแปรรูปโลหะด้วยเลเซอร์
·หลักการของการมาร์กและการแปรรูปโลหะ
·อัตราการดูดซับเลเซอร์สำหรับวัสดุต่าง ๆ

ตรวจสอบเอกสารนี้เพื่อเรียนรู้การมาร์กด้วยเลเซอร์
เฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้นเรื่องการมาร์กและการแปรรูปโลหะ

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป