จดหมายข่าว 2017

11 ตุลาคม 2017

หัวข้อ :

อุปกรณ์เปรียบเทียบแสงที่แสดงผลเหมือนกันไม่ว่าผู้ใช้จะเป็นใคร

e-News@KEYENCE
อุปกรณ์เปรียบเทียบแสงที่แสดงผลเหมือนกันไม่ว่าผู้ใช้จะเป็นใคร
นอกจากเครื่อง IM ซีรี่ส์จะแสดงผลการวัดโดยไม่ขึ้น
อยู่กับผู้ใช้แล้ว ยังใช้เวลาในการวัดเพียงแค่ 3 วินาที
เครื่องนี้จะบันทึกผลการวัดโดยอัตโนมัติและยังสามารถ
วัดความสูงได้อีกด้วย
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อศึกษาประโยชน์ของ IM ซีรี่ส์
ขั้นตอนการวัดค่าที่ง่ายดายและแม่นยำมากขึ้น
คุณจะทำขั้นตอนการวัดโดยไม่สัมผัสหรือหรือไร้
ข้อผิดพลาด ที่เกิดจากการเอียงของเป้าหมายได้
อย่างไร ดาวน์โหลดคำแนะนำนี้หากคุณพบปัญหา
ในการวัดค่าโดย ใช้เซ็นเซอร์สัมผัส ดิสเพลสเมนท์
เซ็นเซอร์แบบ1D หรือ ไมโครสโคปการวัด
เลเซอร์สแกนเนอร์นิรภัยที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
SZ ซีรี่ส์ มีพื้นที่ป้องกันสูงสุด 8.4 ม. ด้วยระยะPitch
และการสุ่มตัวอย่าง ที่ละเอียดช่วยลดการตรวจจับที่
ผิดพลาดเนื่องจากฝุ่นละอองและน้ำได้
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือเทคโนโลยีของดิจิตอลไมโครสโคป
เราได้ปรับปรุงคู่มือที่เป็นที่นิยมซึ่งถูกดาวน์โหลดจาก
ลูกค้าเป็นจำนวนมาก เนื้อหามีการอธิบายด้วยภาพ
ประกอบ 30 หน้า ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ เช่น กลไกแสง
ของเลนส์เทคนิคการใช้ไฟส่องสว่างและเทคโนโลยี
ล่าสุดของการตรวจสอบแบบดิจิตอล
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านบาร์โค้ด/โค้ดแบบ 2D
แคตตาล็อกมีข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านโค้ดทุกรุ่น
ของเรา รวมถึงเครื่องอ่านโค้ดแบบจับยึดและมือถือ
และแบบใช้กล้องและเลเซอร์ ทั้งยังมีการประยุกต์
ใช้งานล่าสุดในการบริหารจัดการสินค้า
ตัวอย่างการใช้งานด้วยวิชั่นเซนเซอร์ของเรา
คู่มือนี้เต็มไปด้วยข้อมูลที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการ
ต่างๆใน บริษัทของคุณ ดาวน์โหลดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเภทของการตรวจจับจริงจากการใช้วิชั่นเซนเซอร์
ของเรา

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป