จดหมายข่าว 2017

15 สิงหาคม 2017

หัวข้อ :

เทคนิคในการใช้เลเซอร์มาร์กบนเรซิน

e-News@KEYENCE
ศึกษากระบวนการและการมาร์กบนเรซินด้วยเลเซอร์
·หลักการมาร์กให้มีความคมชัด
·อัตราการดูดกลืนแสงเลเซอร์ของวัตถุที่ต่างชนิดกัน

คุณสามารถใช้เอกสารนี้เพื่อศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหลักการมาร์กตามหัวข้อที่ระบุไว้ข้างต้น
และหัวข้ออื่นๆ
คำแนะนำและข้อมูลบาร์โค้ด
เราได้รวบรวมตัวอย่างต่างๆ เกี่ยวกับวิธีใช้บาร์โค้ดเป็น
ชุดคำแนะนำ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน
โปรดเลือกเพื่อดูเคล็ดลับเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตและ
การปรับปรุงคุณภาพ
ลดเวลาการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้งานดิจิตอลไมโครสโคป
คุณมีการใช้งานไมโครสโคปหลากหลายประเภทเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์และการ
วิจัยหรือไม่? ดิจิตอลไมโครสโคปของคีย์เอ็นซ์รวมข้อ
ได้เปรียบของไมโครสโคป ทุกประเภทไว้ภายใน
เครื่องเดียวเพื่อช่วยให้การดู การจับภาพ
และการวัดสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่แยก LJ-V ซีรี่ส์ ออกจากเครื่องวัดโปรไฟล์แบบ 2D/3D รุ่นอื่นๆ
คืออะไร?
เครื่องวัดโปรไฟล์ที่มีกว่า 10 ชนิดที่ใช้ได้
อาจเป็นเรื่องยากที่จะเลือกเพียงหนึ่งชนิด
เพื่อแก้ปัญหาในการประยุกต์ใช้งานของคุณ
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อศึกษา 5 ใน
เทคโนโลยีหลายอย่างที่ทำให้เราแตกต่าง
จากเครื่องวัดโปรไฟล์รุ่นทั่วไป
เครื่องมือวัด 3 มิติ ที่สามารถติดตั้งใกล้กับสายการผลิตได้
คุณจำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการเฉพาะ
สำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติหรือไม่?
ขนาดที่เล็กกะทัดรัดของ XM ซีรี่ส์ ทำให้
สามารถติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กได้ เช่น ใกล้กับ
สายการผลิตหรือเครื่องจักรหรือบนโต๊ะทำงาน
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและ
รูปแบบโดยรวมของโรงงานของคุณได้

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป