ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2017

จดหมายข่าว 2017

19 กรกฎาคม 2017

หัวข้อ :

คุณมีชิ้นส่วนที่วัดค่าได้ยากหรือไม่ โปรดติดต่อ KEYENCE!

e-News@KEYENCE
คุณมีชิ้นส่วนที่วัดค่าได้ยากหรือไม่ โปรดติดต่อ KEYENCE!
คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าการวัดค่าที่ทำให้คุณหงุดหงิด เช่น
GD&T ของชิ้นส่วนต่างๆ และอาจทำให้ผลผลิตลดลง
หากใช้เครื่องมือวัดพิกัดโพรบแบบมือถือ XM ซีรี่ส์
ระบบจะคำนวณ GD&T ของแต่ละส่วนในขณะที่ทำการวัด
รูปทรง ทำให้ประหยัดเวลาในการวัดค่า
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
แคตตาล็อกเครื่องกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิตที่แสดงพื้นที่และ
ความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างชัดเจน
แคตตาล็อกฉบับนี้จะแสดงประสิทธิภาพและการใช้งานของ
เครื่องกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิตแต่ละตัว
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกฉบับนี้เพื่อเลือกวิธีกำจัดไฟฟ้าสถิต
จากข้อดีและข้อเสียที่เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณ
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านบาร์โค้ด/โค้ดแบบ 2D
แคตตาล็อกมีข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านโค้ดทุกรุ่น
ของเรา รวมถึงเครื่องอ่านโค้ดแบบจับยึดและมือถือ
และแบบใช้กล้องและเลเซอร์ ทั้งยังมีการประยุกต์
ใช้งานล่าสุดในการบริหารจัดการสินค้า
คู่มือแนะนำเทคโนโลยีของเลเซอร์
เลเซอร์คืออะไร?ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาพื้นฐานเกี่ยว
กับเลเซอร์ เช่น หลักการออสซิลเลชัน ข้อแตกต่างของ
วิธีออสซิลเลชันและ ลักษณะของความยาวคลื่นที่แตก
ต่างกัน
["คู่มือเซนเซอร์" ของคีย์เอ็นซ์] ก้าวแรกเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ!
"FA เซนเซอร์ คืออะไร" "ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์คือ
อะไร" คู่มือจะตอบคำถามทั้งหมดเหล่านี้! หากคุณ
ทราบหลักการ และชนิดของ FA เซนเซอร์ คุณจะ
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ กับการประยุกต์ใช้งานของ
คุณได้อย่างเหมาะสม ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมจาก
คู่มือของเราจึงเป็น วิธีที่เร็วที่สุดที่ช่วยให้คุณสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site