จดหมายข่าว 2017

23 พฤษภาคม 2017

หัวข้อ :

19 วิธี ที่ช่วยลดเวลาในการวัดขนาดชิ้นงาน

e-News@KEYENCE
19 วิธี ที่ช่วยลดเวลาในการวัดขนาดชิ้นงาน
คุณเคยต้องการวัดขนาดชิ้นงานที่มีความซับซ้อน
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายหรือไม่?
คู่มือนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการศึกษา
คุณสมบัติที่เหนือชั้นของเครื่องวัดขนาด
ด้วยการประมวลผลภาพของ KEYENCE
เซนเซอร์ตรวจจับแบบระยะทางที่มีเสถียรภาพ
LR-T ซีรี่ส์ ตรวจจับโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับ
แบบระยะทาง การตั้งค่าสามารถทำได้ง่าย
และประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
ขยายขอบเขตการใช้งานโดยใช้หน้าจอระบบสัมผัสซึ่งประกอบด้วย
ฟังก์ชันใหม่ๆ
·การแปลงผลอย่างรวดเร็ว เพียงแค่แตะปุ่มเพียงปุ่ม
เดียว
·การเล่นข้อมูลเสียงที่ใช้งานง่ายกว่าเดิม
·การเชื่อมต่อกับวิชันซิสเต็ม
·ตรวจสอบอุปกรณ์เซนเซอร์โดยไม่ต้องสร้างภาพ

โปรดเลือกแคตตาล็อกเพื่อดูฟังก์ชันต่างๆ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงของ VT5 ซีรี่ส์
8 เหตุผลในการเปลี่ยนจากไมโครสโคปแบบออปติคัลมาเป็น
ไมโครสโคปแบบดิจิตอลจากประสบการณ์ตรงของผู้ใช้งาน
จากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้งานไมโครสโคปมาอย่าง
ยาวนาน 8 เหตุผลใดที่เป็นข้อได้เปรียบเมื่อเปลี่ยนมา
ใช้ไมโครสโคป แบบดิจิตอล?
ทำไมจึงมีการพูดถึงอย่างมากเกี่ยวกับเครื่องอ่านโค้ด KEYENCE ใน
อุตสาหกรรมอาหารและยา
เครื่องอ่านโค้ด SR-1000 ช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับ
ระยะการติดตั้งและการตั้งค่าต่างๆ โปรดเลือกคู่มือ
เหล่านี้เพื่อศึกษาดูว่าทำไมเครื่องอ่านโค้ดเครื่องนี้ช่วย
ให้ทุกคน สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และใช้ระบบ ตรวจสอบย้อน
กลับ (traceability) ได้อย่างง่ายดาย

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป