ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2017

จดหมายข่าว 2017

16 พฤษภาคม 2017

หัวข้อ :

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง

e-News@KEYENCE
การนับสารปนเปื้อนและอนุภาคแปลกปลอมทันที
คุณกำลังตรวจนับและวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนและ
อนุภาคแปลกปลอมด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือไม่?
คุณสามารถทำงานนี้ได้โดยอัตโนมัติและความแม่นยำ
สูงด้วยดิจิตอลไมโครสโคป และนี่คือประโยชน์ใน
หลาย ๆ ด้านตั้งแต่การวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องยนต์
จนถึงการสังเกตการณ์ในงานวิจัย
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง
โปรแกรมปิดการทำงาน เอาต์พุตเสริม และไฟ
แสดงสถานะการจัดแนวลำแสงในตัว คือคุณสมบัติ
มาตรฐานในม่านแสงนิรภัยรุ่น GL-R ซีรี่ส์ ทั้งยังมี
รีเลย์ที่ออกแบบเฉพาะพร้อมกับสายเคเบิลให้เลือก
ใช้งาน
การประมวลผลภาพ 21 เมกะพิกเซล
การประมวลผลภาพ 21 เมกะพิกเซลช่วยในการ
ตรวจสอบพื้นที่กว้าง

·ตรวจสอบข้อบกพร่องในมุมกว้าง
·ตรวจสอบความแม่นยำสูงด้วยกล้อง 5 ล้านพิกเซล
ความแม่นยำสองเท่า
เครื่องอ่านโค้ดที่ใครก็สามารถใช้ได้
เพียงแค่อ่านโค้ดโดยการกดปุ่มฟังก์ชันบนเครื่องก็จะ
ช่วยให้ทุกคนสามารถกำหนดค่าเครื่องอ่านโค้ดให้
เหมาะสมกับลักษณะเครื่องหมายได้โดยไม่จำเป็น
ต้องใช้คอมพิวเตอร์
สร้างโปรแกรมกำหนดตำแหน่งได้ใน 1 นาที
ในมุมของการควบคุมด้วย PLC โปรแกรมกำหนด
ตำแหน่งเป็นเรื่องยาก คู่มือนี้แนะนำวิธีการที่คุณ
สามารถใช้เพื่อสร้างโปรแกรมการจัดตำแหน่ง
อย่างรวดเร็ว
คุณมีชิ้นงานที่วัดขนาดได้ยากหรือไม่?
คีย์เอ็นซ์ช่วยวัดขนาดชิ้นงานที่ไม่สามารถวัดโดยการ
ใช้กล้องไมโครสโคปหรืออุปกรณ์เปรียบเทียบแสงได้
ด้วยเทคโนโลยีของเรา การวัดขนาดชิ้นงาน
สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง
คู่มือมีข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของไฟส่อง
สว่างของเครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ
IM ซีรี่ส์
5 เหตุผลที่ทำไมผู้คนเปลี่ยนจากเครื่องคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์
ไปเป็นระบบการวัดแบบไม่สัมผัส
ทำไมคนจำนวนมากถึงเปลี่ยนมาใช้ระบบการวัดแบบ
ไม่สัมผัส? คู่มือนี้จะอธิบายถึงข้อดีของระบบการวัด
แบบไม่สัมผัสที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้
เซ็นเซอร์สัมผัสกับหลักการใหม่
เซ็นเซอร์สัมผัสหลักการใหม่ของเราซึ่งแตกต่างจาก
LVDT และ Pulse Count มีความทนทานและความ
แม่นยำสูง ทั้งยังช่วยลดชั่วโมงการทำงานของคนที่
ใช้ในการบำรุงรักษาและการปรับอุปกรณ์
นอกจากนี้ยังสนับสนุนวิธีการส่งข้อมูลต่างๆและลด
เวลาที่ใช้ในการออกแบบทางไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
6 เครื่องมือวัดแบบ 3 มิติ ในเครื่องเดียว
อาจมีข้อเสียเปรียบหลายอย่างหากใช้เครื่องมือวัด
แบบ 3 มิติเพียงเครื่องเดียว คู่มือนี้จะแสดงให้เห็น
ว่า VR-3000 ซีรี่ส์ของ KEYENCE สามารถเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆที่มีในเครื่องมือวัดรุ่นทั่วไปได้อย่างไร
เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีกล้องในตัว!
ตัวอย่างทางเทคนิคที่รวมการมาร์กและการสร้างภาพไว้ด้วยกัน
งานที่เคยดำเนินการด้วยอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก
เช่น การมาร์กและการอ่าน หรือ การมาร์กที่มี
การตรวจสอบตัวอักษร ในปัจจุบันสามารถทำได้
โดยเลเซอร์มาร์กเกอร์แค่เพียงเครื่องเดียว

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site