จดหมายข่าว 2017

25 เมษายน 2017

หัวข้อ :

ยูนิตPLC สำหรับควบคุมตำแหน่งและการเคลื่อนที่

e-News@KEYENCE
[ใหม่] ยูนิตควบคุมตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพโดดเด่น
ฉันต้องการปรับปรุงเวลาในการทำงานและความแม่นยำ!
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของลูกค้า
คีย์เอ็นซ์ได้พัฒนาระบบให้มีความเร็วในการซิงโครไนซ์
สูงขึ้น ด้วยอุปกรณ์เพียงหนึ่งยูนิตคุณสามารถควบคุม
การซิงโครไนซ์ ได้มากถึง 112 แกน
ดิจิตอลไมโครสโคปเครื่องนี้ช่วยคุณทำอะไรได้บ้าง
คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยชุดตัวอย่างการตรวจสอบงาน
ด้วยไมโครสโคป ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
โดยอิงจากการใช้งานจริง คู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่
ใช้ไมโครสโคปหรือกำลังตัดสินใจที่จะซื้อ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถวัดค่าชิ้นส่วนนั้นได้ภายในเสี้ยววินาที
เมื่อใช้ระบบการวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ IM ซีรี่ส์
คุณสามารถวัดค่าได้ถึง 99 จุดภายในเวลาไม่กี่วินาที
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อเรียนรู้ว่าคุณสามารถ
ประหยัดเวลาในการวัดรูปทรงได้มากมายเพียงใด
5 เหตุผลที่ทำให้คุณเปลี่ยนจากคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ทั่วไปมา
ใช้ ระบบการวัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน
ทำไมผู้ใช้จำนวนมากจึงเปลี่ยนมาใช้ระบบการวัดแบบ
ไม่สัมผัสชิ้นงาน คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่าง
ถ่องแท้ถึงข้อดีของ ระบบการวัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน
ซึ่งช่วยในการเพิ่มผลผลิต
วิชันเซนเซอร์ที่มีเสถียรภาพสูง ช่วยขจัดปัญหาการตรวจจับชิ้นงาน
ผิดพลาด
วิชันเซนเซอร์ที่คุณใช้งานเคยตรวจจับชิ้นงานผิดพลาดหรือไม่
IV ซีรี่ส์เป็นวิชันเซนเซอร์แบบใหม่ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้
การตรวจจับชิ้นงานในไซต์งานจริงมีเสถียรภาพสูง
ดาวน์โหลดคู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาว่า IV ซีรี่ส์
จะช่วยคุณแก้ปัญหาด้านวิชันเซนเซอร์ได้อย่างไรบ้าง
เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีกล้องในตัว!
ตัวอย่างทางเทคนิคที่รวมการมาร์กและการสร้างภาพไว้ด้วยกัน
งานที่เคยดำเนินการด้วยอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก
เช่น การมาร์กและการอ่าน หรือ การมาร์กที่มี
การตรวจสอบตัวอักษร ในปัจจุบันสามารถทำได้
โดยเลเซอร์มาร์กเกอร์แค่เพียงเครื่องเดียว

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป