ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2017

จดหมายข่าว 2017

18 เมษายน 2017

หัวข้อ :

เซนเซอร์แบบสัมผัสการบำรุงรักษาต่ำ

e-News@KEYENCE
เซนเซอร์แบบสัมผัสการบำรุงรักษาต่ำพร้อมอายุการใช้งานยาวนาน
เซ็นเซอร์แบบสัมผัส GT2 ซีรี่ส์ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นสายการผลิต เช่น เซ็นเซอร์ที่ผิดพลาดบ่อย
และยากที่จะปรับเปลี่ยน KEYENCE ในฐานะผู้ผลิตที่
ขายตรงช่วยให้เราสามารถพัฒนารโครงสร้างใหม่ๆ
ซึ่งคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้โดยดาวน์โหลด
แคตตาล็อกนี้
วัดรูปทรง 3 มิติภายใน 4 วินาที
ระบบการวัดพื้นที่กว้างแบบ 3 มิติของ VR ซีรี่ส์
สามารถสร้างภาพ 3 มิติที่มีความแม่นยำสูงจากชิ้นงาน
ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน
คู่มือเล่มนี้จะอธิบายเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆ
ของ VR ซีรี่ส์พร้อมกับตัวอย่างการใช้งานในการตรวจสอบ
ล่าสุดเช่น การเปรียบเทียบกับข้อมูล CAD และ
การพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีตำหนิหรือไม่
การตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย
คู่มือนี้แนะนำสิ่งที่คุณควรรู้ในการสร้างระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับโดยใช้เครื่องเลเซอร์มาร์กเกอร์ รวมถึงราย
ละเอียดที่เป็นประโยชน์ เช่น การทำเครื่องหมายรหัส
ในส่วนต่างๆ การอ่านรหัส และการจัดการข้อมูล
12 อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีในไมโคร
สโคปรุ่นใหม่
คู่มือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยแก้ปัญหาการ
วิจัยและพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ เรียนรู้เทคนิค
การวิเคราะห์ที่แตกต่างกันด้วยภาพจากตัวอย่างจริง
และความก้าวหน้า ในการใช้กล้องไมโครสโคป
"เซนเซอร์คืออะไร" หลักการพื้นฐานและคุณลักษณะต่างๆ
ทุกวันนี้มีเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบให้บริการการ
เรียนรู้การใช้งานเซนเซอร์ จึงเป็นความท้าทาย ใช้
คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับ หลักการ
ตรวจจับของเซนเซอร์และเครื่องมือวัดต่างๆ
คู่มือตรวจสอบคุณภาพโค้ด 2D
คู่มืออธิบายมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของโค้ดแบบ2D
เช่น ISO/IEC 15415 และ ISO/IEC TR 29158
ทั้งยังอธิบายจุดสำคัญให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
แมชชีนวิชัน : Engineer's Know-how Vol. 3
คุณจะระบุรูปร่างอย่างแม่นยำในภาพที่ไม่เสถียรได้อย่างไร
เทคนิคอะไรที่ใช้ในการตรวจเช็คการมีอยู่ การแยก
และการตรวจนับ
วัดขนาดชิ้นงานได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น
การลดเวลาในการตรวจสอบช่วยให้นำไปสู่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการผลิตได้โดยตรง เครื่อง
วัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพของเรา ช่วยให้ทุก
คนทำการวัดขนาดได้อย่างรวดเร็ว ศึกษาคู่มือเพื่อดู
ตัวอย่างการวัดจริง
PLC ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมแล
ดเดอร์
ด้วย KV ซีรี่ส์ คุณสามารถใช้ PLC เพื่อ
สื่อสาร/กำหนดตำแหน่ง ที่มีความซับซ้อนมากได้โดย
ไม่ต้องเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ คู่มือแนะนำการ
ทำงานที่ง่ายเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ
ด้วยตัวอย่างการเชื่อมต่อกับตัวปรับอุณหภูมิ หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมแบบแกนเดียวและเซนเซอร์ต่างๆ
5 เหตุผลในการเปลี่ยนจากคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์
คู่มือนี้อธิบายถึงข้อดีที่นำไปสู่ระบบอัตโนมัติ
การปรับปรุงเวลาและคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องอ่าน
สำหรับทุกคนที่ต้องการดำเนินการตรวจสอบ 100%
และการตรวจสอบในสายการผลิต

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site