1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2017

จดหมายข่าว 2017

28 มีนาคม 2017

หัวข้อ :

เซนเซอร์แบบสัมผัสชิ้นงานที่ไร้ซึ่งข้อผิดพลาด

e-News@KEYENCE
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบสัมผัสชิ้นงานที่ไม่มีข้อผิดพลาดเนื่องจาก
ใช้หลักการตรวจจับที่เป็นลิขสิทธิ์ของ KEYENCE
GT ซีรี่ส์ เซนเซอร์แบบสัมผัสชิ้นงาน
ที่สามารถวัดและทำการตรวจสอบได้
อย่างแม่นยำ จึงได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าของเราด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

·ไม่มีข้อผิดพลาดในการติดตาม
·ทนทานต่อความเสียหาย
·มีสินค้าพร้อมจัดส่ง
คู่มือเทคโนโลยีของดิจิตอลไมโครสโคป
เราได้ปรับปรุงคู่มือที่เป็นที่นิยมซึ่งถูกดาวน์โหลดจาก
ลูกค้าเป็นจำนวนมาก เนื้อหามีการอธิบายด้วยภาพ
ประกอบ 30 หน้า ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ เช่น กลไกแสง
ของเลนส์เทคนิคการใช้ไฟส่องสว่างและเทคโนโลยี
ล่าสุดของการตรวจสอบแบบดิจิตอล
ศึกษา 100 เคล็ดลับในการประมวลผลภาพจากตัวอย่างจริง
[ฉบับกระบวนการก่อนการประมวลผลภาพ เล่มที่ 1]
·กำจัดแสงสะท้อน/แสงสว่างที่ไม่สม่ำเสมอ
·กำจัดความแตกต่างระหว่างชิ้นงาน

ตรวจสอบคู่มือเพื่อศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้
และเทคนิคอื่นๆ คู่มือมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภท
และการใช้งาน"ฟิลเตอร์เพิ่มความคมชัดของภาพ"
ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการตรวจสอบ
ที่มีเสถียรภาพ
คุณมีปัญหาในการอ่านโค้ดที่ไม่ชัดเจนหรือไม่?
คู่มือแนะนำเครื่องอ่านโค้ดที่สามารถ
อ่านค่าได้โดยไม่ต้องคำนึงถึง
เงื่อนไขต่างๆของโค้ด
บทสัมภาษณ์: เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้งานเครื่องวัดพิกัดโพรบแบบ
มือถือของ KEYENCE?
EXEDY เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและพวกเขา
รู้สึกว่าการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ทำได้แค่
ในห้องปฏิบัติการยังไม่มีประสิทธิภาพ
ดีพอ ดูคำแนะนำเพื่อศึกษาวิธีปรับปรุง
การทำงานด้วย XM ซีรี่ส์

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป