1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2017

จดหมายข่าว 2017

14 มีนาคม 2017

หัวข้อ :

จอสัมผัสความละเอียดสูงพร้อมข้อความเสียงเตือน

e-News@KEYENCE
9 ตัวอย่างของการปรับปรุงที่ใช้จอสัมผัสแบบสังเคราะห์เสียงพูดได้
VT-5 ซีรี่ส์ สามารถสร้างข้อความเสียงสำหรับ
การใช้งานต่างๆได้หลากหลาย เช่น ใช้เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้งานและช่วย
ให้คำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ ทั้งยังใช้งานง่าย
และไม่จำเป็นต้องบันทึกและแก้ไขข้อความเสียง
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน VT-5 ซีรี่ส์
เซนเซอร์ที่มีขนาดเล็ก ทนทาน และใช้งานง่าย
หากคุณกำลังมองหาเซนเซอร์ที่สามารถปรับตั้งค่า
กำลังได้โดยอัตโนมัติที่สามารถแก้ปัญหาการตรวจจับ
ชิ้นงานขนาดเล็กที่ 0.0002"
FS-N ซีรี่ส์มีมากกว่า 200 รุ่น จึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม
เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิตที่สามารถวัดปริมาณไฟฟ้าสถิต
และความชื้นสัมพัทธ์ได้พร้อมกัน
คุณสามารถเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ทั้ง 2 ชนิด
เพื่อให้ตรงกับการประยุกต์ใช้งาน ชนิดมือถือ
ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันจอแสดงผลที่สามารถวัด
ความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตและสมดุลของ
ประจุไอออน ส่วนชนิดที่ใช้ในสายการผลิต
ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้อง
มีการวัดค่าแบบต่อเนื่อง
ตรวจสอบแบบ 100% ด้วยออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบ 2D
การเน้นในเรื่องของคุณภาพการผลิตและความเร็ว
ในการตรวจสอบ ต้องการการปรับปรุงอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ นี่จึงเป็นเหตุผลที่คีย์เอ็นซ์ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ TM ซีรี่ส์
ศึกษารายละเอียดและความลับเบื้องหลังความ
สามารถของอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อปรับปรุงความเร็ว
และความแม่นยำให้มีประสิทธิภาพ
12 อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
ในไมโครสโคปรุ่นใหม่
คู่มือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยแก้ปัญหา
การวิจัยและพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
ด้วยภาพจากตัวอย่างจริงและความก้าวหน้า
ในการใช้กล้องไมโครสโคป

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป