ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2017

จดหมายข่าว 2017

07 กุมภาพันธ์ 2017

หัวข้อ :

คู่มือเทคโนโลยีของดิจิตอลไมโครสโคป

e-News@KEYENCE
คู่มือเทคโนโลยีของดิจิตอลไมโครสโคป
เราได้ปรับปรุงคู่มือที่เป็นที่นิยมซึ่งถูกดาวน์โหลดจาก
ลูกค้าเป็นจำนวนมาก เนื้อหามีการอธิบายด้วยภาพ
ประกอบ 30 หน้า ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ เช่น กลไกแสง
ของเลนส์เทคนิคการใช้ไฟส่องสว่างและเทคโนโลยี
ล่าสุดของการตรวจสอบแบบดิจิตอล
ตรวจจับชิ้นงานที่มีระยะทางและความเอียงไม่คงที่ได้อย่างมี
เสถียรภาพ
เซนเซอร์สเปกตรัมทุกช่วงสี LR-W ซีรี่ส์จะจำแนก
ความแตกต่างระหว่างชิ้นงานตามสีนั้นๆทำให้ตรวจสอบ
ตรวจสอบชิ้นงานได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งทำได้ยาก
เมื่อใช้วิธีการทั่วไป เนื่องจากชิ้นงานมีระยะทางและ
ความเอียงแตกต่างกัน
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อศึกษาข้อมูลของ LR-W ซีรี่ส์
เทคนิควิชันซิสเต็มสำหรับการใช้ภายในระบบ
คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมคำอธิบายจากเคล็ดลับของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจจับชิ้นงานอย่าง
มีเสถียรภาพ

·ขจัดการสะท้อนแสงแบบกระจาย (แสงจ้า)
·ตรวจจับภายในช่วงความยาวคลื่นที่กำหนดเท่านั้น
·เน้นความแตกต่างของความเปรียบต่างโดยใช้แสงสี
ที่แตกต่างกัน
คุณมีชิ้นส่วนที่วัดค่าได้ยากหรือไม่ โปรดติดต่อ KEYENCE!
คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าการวัดค่าที่ทำให้คุณหงุดหงิด
เช่น GD&T ของชิ้นส่วนต่างๆ ทำให้ผลผลิตลดลง
เมื่อใช้เครื่องมือวัดพิกัดโพรบแบบมือถือ XM ซีรี่ส์
ระบบจะคำนวณ GD&T ของแต่ละส่วนในขณะที่
ทำการวัดรูปทรง ทำให้ประหยัดเวลาในการวัดค่า
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
["คู่มือเซนเซอร์" ของคีย์เอ็นซ์] ก้าวแรกเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ!
"FA เซนเซอร์ คืออะไร"
"ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์คืออะไร"
คู่มือจะตอบคำถามทั้งหมดเหล่านี้!
หากคุณทราบหลักการและชนิดของ FA เซนเซอร์
คุณจะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์กับการประยุกต์ใช้งาน
ของคุณได้อย่างเหมาะสม
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมจากคู่มือของเราซึ่งจะช่วย
ให้คุณปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แคตตาล็อกเครื่องกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิตที่แสดงพื้นที่และ
ความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างชัดเจน
แคตตาล็อกฉบับนี้จะแสดงประสิทธิภาพและการ
ใช้งานของเครื่องกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิตทุกรูปแบบ
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกฉบับนี้เพื่อเปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสียที่เหมาะกับการเลือกวิธีกำจัดไฟฟ้าสถิต
สำหรับการใช้งานของคุณ
คู่มือแนะนำเทคโนโลยีของเลเซอร์
เลเซอร์คืออะไร?ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาพื้นฐานเกี่ยว
กับเลเซอร์ เช่น หลักการออสซิลเลชัน ข้อแตกต่างของ
วิธีออสซิลเลชันและ ลักษณะของความยาวคลื่นที่แตก
ต่างกัน
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านบาร์โค้ด/โค้ดแบบ 2D
แคตตาล็อกมีข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านโค้ดทุกรุ่น
ของเรา รวมถึงเครื่องอ่านโค้ดแบบจับยึดและมือถือ
และแบบใช้กล้องและเลเซอร์ ทั้งยังมีการประยุกต์
ใช้งานล่าสุดในการบริหารจัดการสินค้า
อุปกรณ์เปรียบเทียบแสงที่แสดงผลเหมือนกันไม่ว่าผู้ใช้จะเป็นใคร
นอกจากเครื่อง IM ซีรี่ส์จะแสดงผลการวัดโดยไม่ขึ้น
อยู่กับผู้ใช้แล้ว ยังใช้เวลาในการวัดเพียงแค่ 3 วินาที
เครื่องนี้จะบันทึกผลการวัดโดยอัตโนมัติและยังสามารถ
วัดความสูงได้อีกด้วย
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อศึกษาประโยชน์ของ IM ซีรี่ส์

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site