จดหมายข่าว 2017

31 มกราคม 2017

หัวข้อ :

เชื่อมต่อ PLC กับเซนเซอร์ง่ายๆภายใน 2 ขั้นตอน

e-News@KEYENCE
เชื่อมต่อเซนเซอร์ได้ภายใน 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อสาย LAN
ขั้นตอนที่ 2 เลือกเซนเซอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
เพียงแค่ 2 ขั้นตอน คุณก็สามารถเชื่อมต่อ
PLC กับเซนเซอร์ ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
วิชันซิสเต็ม หรือเครื่องอ่านโค้ดของ KEYENCE
ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิตที่สามารถวัดปริมาณไฟฟ้าสถิต
และความชื้นสัมพัทธ์ได้พร้อมกัน
คุณสามารถเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ทั้ง 2 ชนิด
เพื่อให้ตรงกับการประยุกต์ใช้งาน ชนิดมือถือ
ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันจอแสดงผลที่สามารถวัด
ความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตและสมดุลของ
ประจุไอออน ส่วนชนิดที่ใช้ในสายการผลิต
ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้อง
มีการวัดค่าแบบต่อเนื่อง
6 เครื่องมือวัดแบบ 3 มิติ ในเครื่องเดียว
อาจมีข้อเสียเปรียบหลายอย่างหากใช้
เครื่องมือวัดแบบ 3 มิติ เพียงเครื่องเดียว
คู่มือนี้จะแสดงให้เห็นว่า VR-3000 ซีรี่ส์
ของ KEYENCE สามารถเอาชนะอุปสรรค
ต่างๆ ที่มีในเครื่องมือวัดรุ่นทั่วไปได้
อย่างไร
เครื่องมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้
ทำให้มีความทนทานสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
การใช้อุปกรณ์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกรุ่นทั่วไป
มักประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
แคตตาล็อกมีการแนะนำเทคโนโลยีของเครื่องวัด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคีย์เอ็นซ์ที่ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับผู้ใช้งานได้
วิชันซิสเต็มที่ไม่ต้องเลือกไฟส่องสว่างด้วยตัวคุณเอง
วิชันซิสเต็มรุ่นใหม่ที่ช่วยให้การตรวจสอบ
ขั้นสูงทำได้อย่างง่ายดาย
ด้วย CV-X400 ซีรี่ส์ ไม่ว่าใครก็สามารถ
สร้างภาพที่เหมาะสมได้ภายใน 3 ขั้นตอน
บทสัมภาษณ์: เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้งานเครื่องวัดพิกัดโพรบแบบ
มือถือของ KEYENCE?
EXEDY เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและพวกเขา
รู้สึกว่าการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ทำได้แค่
ในห้องปฏิบัติการยังไม่มีประสิทธิภาพ
ดีพอ ดูคำแนะนำเพื่อศึกษาวิธีปรับปรุง
การทำงานด้วย XM ซีรี่ส์

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป