ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2017

จดหมายข่าว 2017

11 มกราคม 2017

หัวข้อ :

เครื่องมือวัดพิกัดที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม

e-News@KEYENCE
เครื่องมือวัดพิกัดที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม
คุณเคยท้อใจเมื่อใช้เครื่องมือวัดพิกัดหรือไม่
เครื่องมือวัดพิกัดโพรบแบบมือถือ XM ซีรี่ส์
เครื่องนี้ช่วยให้คุณวัดค่าแบบ 3 มิติได้ทุกแห่ง
โปรดเลือกคู่มือเล่มนี้เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีกล้องในตัว!
ตัวอย่างทางเทคนิคที่รวมการมาร์กและการสร้างภาพไว้ด้วยกัน
งานที่เคยดำเนินการด้วยอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก
เช่น การมาร์กและการอ่าน หรือ การมาร์กที่มี
การตรวจสอบตัวอักษร ในปัจจุบันสามารถทำได้
โดยเลเซอร์มาร์กเกอร์แค่เพียงเครื่องเดียว
รวมข้อมูลเครื่องอ่านโคดทุกรุ่น!
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคีย์เอ็นซ์มีครบ
ทุกข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครื่อง
อ่านโค้ด ปัญหาทั้งหมดของคุณจะแก้ได้
ด้วยแคตตาล็อกเล่มนี้
ดิจิตอลไมโครสโคปเครื่องนี้ช่วยคุณทำอะไรได้บ้าง
คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยชุดตัวอย่างการตรวจสอบงาน
ด้วยไมโครสโคป ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
โดยอิงจากการใช้งานจริง คู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่
ใช้ไมโครสโคปหรือกำลังตัดสินใจที่จะซื้อ
ตรวจสอบงานได้อย่างมีเสถียรภาพแม้ชิ้นงานที่เป็นโลหะ
นี่คือเซนเซอร์ที่มีช่วงสเปกตรัมสมบูรณ์ ทำให้จำแนก
ความแตกต่างของชิ้นงานได้ตามสี คุณสมบัตินี้ช่วยใน
ตรวจสอบชิ้นงานอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งทำได้ยากเมื่อ
ใช้วิธีการทั่วไป
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
แมชชีนวิชัน: Engineer Know-how Vol. 1
·วิธียกเลิกสภาวะพื้นผิวต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบมี
เสถียรภาพ
·วิธีตรวจจับชิ้นส่วนแปลกปลอมโดยไม่ให้ได้รับผล
กระทบจากรูปทรงของชิ้นงาน
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถวัดค่าชิ้นส่วนนั้นได้ภายในเสี้ยววินาที
เมื่อใช้ระบบการวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ
IM ซีรี่ส์ คุณสามารถวัดค่าได้ถึง 99 จุดภายใน
เวลาไม่กี่วินาที
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อเรียนรู้ว่าคุณสามารถ
ประหยัดเวลาในการวัดรูปทรงได้มากมายเพียงใด
5 เหตุผลที่ทำให้คุณเปลี่ยนจากคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ทั่วไป
มาใช้ระบบการวัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน
ทำไมผู้ใช้จำนวนมากจึงเปลี่ยนมาใช้ระบบการวัดแบบ
ไม่สัมผัสชิ้นงาน คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่าง
ถ่องแท้ถึงข้อดีของระบบการวัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงานซึ่ง
ช่วยในการเพิ่มผลผลิต
วิชันเซนเซอร์ที่มีเสถียรภาพสูง ช่วยขจัดปัญหาการตรวจจับชิ้นงาน
ผิดพลาด
วิชันเซนเซอร์ที่คุณใช้งานเคยตรวจจับชิ้นงานผิดพลาด
หรือไม่เมื่อใช้ในไซต์งานจริง
IV ซีรี่ส์เป็นวิชันเซนเซอร์แบบใหม่ที่ออกแบบขึ้นเพื่อ
ให้การตรวจจับชิ้นงานในไซต์งานจริงมีเสถียรภาพสูง
ดาวน์โหลดคู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาว่า IV ซีรี่ส์จะช่วยคุณ
แก้ปัญหาด้านวิชันเซนเซอร์ได้อย่างไรบ้าง

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site