ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2016

จดหมายข่าว 2016

27 ธันวาคม 2016

หัวข้อ :

วัดรูปทรง 3 มิติภายใน 4 วินาที

e-News@KEYENCE
วัดรูปทรง 3 มิติภายใน 4 วินาที
ระบบการวัดพื้นที่กว้างแบบ 3 มิติของ VR ซีรี่ส์
สามารถสร้างภาพ 3 มิติที่มีความแม่นยำสูงจากชิ้น
งานทั้งชิ้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงานดัง
กล่าว คู่มือเล่มนี้จะอธิบายเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับ
ฟังก์ชันต่างๆ ของ VR ซีรี่ส์พร้อมกับตัวอย่างการ
ใช้งานด้านการตรวจสอบล่าสุด เช่น การเปรียบเทียบ
กับข้อมูล CAD และการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มี
ตำหนิหรือไม่
ศึกษากระบวนการและการมาร์กบนเรซินด้วยเลเซอร์
·หลักการมาร์กให้มีความคมชัด
·อัตราการดูดกลืนแสงเลเซอร์ของวัตถุที่ต่างชนิดกัน

คุณสามารถใช้เอกสารนี้เพื่อศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหลักการมาร์กตามหัวข้อที่ระบุไว้ข้างต้น
และหัวข้ออื่นๆ
ขยายขอบเขตการใช้งานโดยใช้หน้าจอระบบสัมผัสซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันใหม่ๆ
·การแปลงผลอย่างรวดเร็ว เพียงแค่แตะปุ่มเพียงปุ่ม
เดียว
·การเล่นข้อมูลเสียงที่ใช้งานง่ายกว่าเดิม
·การเชื่อมต่อกับวิชันซิสเต็ม
·ตรวจสอบอุปกรณ์เซนเซอร์โดยไม่ต้องสร้างภาพ

โปรดเลือกแคตตาล็อกเพื่อดูฟังก์ชันต่างๆ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงของ VT5 ซีรี่ส์
8 เหตุผลในการเปลี่ยนจากไมโครสโคปแบบออปติคัลมาเป็น
ไมโครสโคปแบบดิจิตอลจากประสบการณ์ตรงของผู้ใช้งาน
จากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้งานไมโครสโคปมาอย่าง
ยาวนาน 8 เหตุผลใดที่เป็นข้อได้เปรียบเมื่อเปลี่ยนมา
ใช้ไมโครสโคป แบบดิจิตอล?
เซนเซอร์ตรวจจับแบบระยะทางที่มีเสถียรภาพ
LR-T ซีรี่ส์ ตรวจจับโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับ
แบบระยะทาง การตั้งค่าสามารถทำได้ง่าย
และประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
คุณมีปัญหาเกี่ยวกับไฟส่องสว่างหรือไม่?
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยไฟส่องสว่างเพียงดวง
เดียว! สร้างภาพต่างๆ ในสถานการณ์ที่เคยทำได้ยาก
ได้

·ชิ้นงานไม่ชัดเจนเนื่องจากมีสีเดียวกันกับพื้นหลัง
·การตรวจสอบไม่มีเสถียรภาพเนื่องจากความมันวาว
19 วิธี ที่ช่วยลดเวลาในการวัดขนาดชิ้นงาน
คุณเคยต้องการวัดขนาดชิ้นงานที่มีความซับซ้อน
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายหรือไม่?
คู่มือนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการศึกษา
คุณสมบัติที่เหนือชั้นของเครื่องวัดขนาด
ด้วยการประมวลผลภาพของ KEYENCE
["คู่มือเซนเซอร์" ของคีย์เอ็นซ์] ก้าวแรกเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ!
"FA เซนเซอร์ คืออะไร" "ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์คือ
อะไร" คู่มือจะตอบคำถามทั้งหมดเหล่านี้! หากคุณ
ทราบหลักการ และชนิดของ FA เซนเซอร์ คุณจะ
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ กับการประยุกต์ใช้งานของ
คุณได้อย่างเหมาะสม ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมจาก
คู่มือของเราจึงเป็น วิธีที่เร็วที่สุดที่ช่วยให้คุณสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าสถิตและมาตรการรับมือได้ภายใน 5 นาที
เรียนรู้กลไกที่อยู่เบื้องหลังการเกิดปัญหาไฟฟ้าสถิต
สาเหตุของปัญหาไฟฟ้าสถิตและมาตรการรับมือกับ
ปัญหาดังกล่าว
ทำไมจึงมีการพูดถึงอย่างมากเกี่ยวกับเครื่องอ่านโค้ด KEYENCE ใน
อุตสาหกรรมอาหารและยา
เครื่องอ่านโค้ด SR-1000 ช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับ
ระยะการติดตั้งและการตั้งค่าต่างๆ โปรดเลือกคู่มือ
เหล่านี้เพื่อศึกษาดูว่าทำไมเครื่องอ่านโค้ดเครื่องนี้ช่วย
ให้ทุกคนสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และใช้ระบบตรวจสอบย้อน
กลับ (traceability) ได้อย่างง่ายดาย

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site