1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2016

จดหมายข่าว 2016

23 สิงหาคม 2016

หัวข้อ :

วิชันเซนเซอร์ที่มีขนาดเล็กเท่ากับหัวแม่มือ!

e-News@KEYENCE
วิชันเซนเซอร์ที่มีขนาดเล็กเท่ากับหัวแม่มือ
วิชันเซนเซอร์รุ่นนี้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้
ทั้งยังประกอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบที่หลากหลาย
รวมไปถึง การตรวจสอบรูปร่าง การพิจารณาสี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายใน ความกว้าง
และระยะห่างระหว่าง Pin
คำศัพท์เกี่ยวกับเลเซอร์
เลเซอร์คืออะไร? หลักการออสซิลเลชันคืออะไร?
คู่มือมีการอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับคำศัพท์
เฉพาะของเลเซอร์
คู่มือแนะนำโค้ดแบบ 2D
ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับโค้ดแบบ 2D เช่น ประเภท โครงสร้าง และความจุสูงสุดของข้อมูล
เทคนิคการจับภาพด้วยดิจิตอลไมโครสโคป
·จับภาพชิ้นงานให้ชัดเจนได้อย่างไร
·ลดแสงจ้าได้อย่างไร
·สร้างภาพประกอบและไม่มีความเบลอได้อย่างไร

คู่มือจะสอนหัวข้อต่างๆเหล่านี้และเทคนิคอื่นๆในการ
จับภาพ
[ใหม่!] เครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือ
ด้วยเครื่อง CMM จากคีย์เอ็นซ์ คุณสามารถนำ
โพรบมือถือซึ่งแยกจากยูนิตหลักไปสัมผัสกับ
ชิ้นงานที่ตำแหน่งใดก็ได้เพื่อทำการวัด
ทั้งยังมีขนาดกะทัดรัดสามารถวางบนโต๊ะทำงานได้
20 การประยุกต์ใช้งานจริงของวิชันซิสเต็ม
คู่มือแนะนำข้อได้เปรียบที่ได้จากการใช้งาน
วิชันซิสเต็มของคีย์เอ็นซ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ

·ชิ้นส่วนโลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์
·การแพทย์ ยา และอาหาร
·บรรจุภัณฑ์และของใช้ในชีวิตประจำวัน
เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบรัดท่อ
FD-Q ซีรี่ส์ สามารถยึดจับโดยตรงที่ด้านนอกของท่อ!
เพื่อให้ตรวจสอบน้ำหล่อเย็น น้ำ น้ำมัน และอื่นๆ
บนท่อแข็งได้
ตัวอย่างการปรับปรุงการผลิต! การวัดที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้
เพียงเปลี่ยนมาใช้เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ!
เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ รุ่น IM ซีรี่ส์
ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากการใช้งาน เช่น

·เพิ่มปริมาณการผลิต
·ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูล
·ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ

ดาวน์โหลดคู่มือเพื่อศึกษาตัวอย่างจริงในการปรับปรุง
การผลิต
ตรวจสอบแบบ 100% ด้วยออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบ 2D จากคีย์
เอ็นซ์
การเน้นในเรื่องของคุณภาพการผลิตและความเร็ว
ในการตรวจสอบ ต้องการการปรับปรุงอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ นี่จึงเป็นเหตุผลที่คีย์เอ็นซ์ ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ TM ซีรี่ส์ ศึกษารายละเอียดและความลับ
เบื้องหลังความสามารถ ของอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อ
ปรับปรุงความเร็วและ ความแม่นยำ ให้มี
ประสิทธิภาพได้จากลิงค์ด้านล่าง

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป