ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2016

จดหมายข่าว 2016

21 กรกฎาคม 2016

หัวข้อ :

เซนเซอร์ตรวจจับแบบระยะทางที่มีเสถียรภาพ

e-News@KEYENCE
เซนเซอร์ตรวจจับแบบระยะทางที่มีเสถียรภาพ
LR-T ซีรี่ส์ ตรวจจับโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับ
แบบระยะทาง การตั้งค่าสามารถทำได้ง่าย
และประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
เข้าใจความแตกต่างระหว่างดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบสัมผัสและ
แบบไม่สัมผัสชิ้นงานได้ภายใน 3 นาที
·แบบใดมีความเสถียรในการวัดสูงกว่า?
·แบบใดมีค่าใช้จ่ายหลังจากติดตั้งน้อยกว่า?

ศึกษาข้อได้เปรียบและข้อเสียของแต่ละประเภท
และผลกระทบต่างๆ ต่อคำถามข้างต้น
ศึกษาการกำจัดไฟฟ้าสถิตจากตัวอย่างจริง
หลากหลายปัญหาที่เกิดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงมัก
เกิดขึ้นจากไฟฟ้าสถิต เอกสารฉบับนี้ใช้ตัวอย่างจริง
จากอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อแนะนำวิธีแก้ปัญหา
ไฟฟ้าสถิต ใช้เอกสารนี้เพื่อศึกษาการลดข้อบกพร่อง
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
คู่มือแนะนำเทคโนโลยีของเลเซอร์
เลเซอร์คืออะไร?ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาพื้นฐานเกี่ยว
กับเลเซอร์ เช่น หลักการออสซิลเลชัน ข้อแตกต่างของ
วิธีออสซิลเลชันและ ลักษณะของความยาวคลื่นที่แตก
ต่างกัน
คู่มือตรวจสอบคุณภาพโค้ด 2D
คู่มืออธิบายมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของโค้ด
แบบ 2D เช่น ISO/IEC 15415 และ ISO/IEC TR 29158 ทั้งยังอธิบายจุดสำคัญให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่ง
ขึ้น
เพราะเหตุใดเครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือของเราจึงเหมาะ
สำหรับบริษัทของท่าน
เพราะเหตใดลูกค้าที่เคยถอดใจในการใช้งาน
เครื่องมือวัดพิกัดได้ตัดสินใจที่จะติดตั้งเครื่องมือ
วัดพิกัดชนิดโพรบมือถือ รุ่น XM ซีรี่ส์ ของเรา?
คู่มือเหมาะสำหรับทุกคนที่มีการใช้งานคาลิเปอร์
ไมโครมิเตอร์หรือเกจ์วัดความสูง
ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์จากการตรวจสอบจริง
เอกสารแนะนำตัวอย่างจริงของการวิเคราะห์จาก
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
ใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อศึกษาวิธีจับภาพและตรวจสอบ
ชิ้นงาน
วัดขนาดชิ้นงานได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น
การลดเวลาในการตรวจสอบช่วยให้นำไปสู่
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตได้โดยตรง
เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพของเรา
ช่วยให้ทุกคนทำการวัดขนาดได้อย่างรวดเร็ว
ศึกษาคู่มือเพื่อดูตัวอย่างการวัดจริง
คุณมีปัญหาเกี่ยวกับไฟส่องสว่างหรือไม่?
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยไฟส่องสว่างเพียงดวง
เดียว! สร้างภาพต่างๆ ในสถานการณ์ที่เคยทำได้ยาก
ได้

·ชิ้นงานไม่ชัดเจนเนื่องจากมีสีเดียวกันกับพื้นหลัง
·การตรวจสอบไม่มีเสถียรภาพเนื่องจากความมันวาว

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site