1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2016

จดหมายข่าว 2016

07 มิถุนายน 2016

หัวข้อ :

[ผลิตภัณฑ์ใหม่] จอ Touch Panel รุ่น VT5-X สำหรับกราฟฟิกขั้นสูง!

e-News@KEYENCE
[ผลิตภัณฑ์ใหม่] กราฟฟิกขั้นสูง! จอ Touch Panel รุ่น VT5-X สำหรับการแสดงผลข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น
·อ่านตัวอักษรขนาดเล็กได้ง่าย เนื่องจาก รุ่น 10"/12"/15" เป็นจอแสดงผล XGA ความละเอียดสูง
·มี 16 ล้านสีสำหรับการแสดงผลที่ดีเยี่ยม
·มีฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลที่สามารถเชื่อมต่อวิชันซิ
สเต็มได้ (CV-X ซีรี่ส์ และ XG ซีรี่ส์ ของ KEYENCE)

กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม
เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีกล้องในตัว!
ตัวอย่างทางเทคนิคที่รวมการมาร์กและการสร้างภาพไว้ด้วยกัน
งานที่เคยดำเนินการด้วยอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก
เช่น การมาร์กและการอ่าน หรือ การมาร์กที่มี
การตรวจสอบตัวอักษร ในปัจจุบันสามารถทำได้
โดยเลเซอร์มาร์กเกอร์แค่เพียงเครื่องเดียว
บทเรียนเกี่ยวกับการประมวลภาพตั้งแต่ A ถึง Z ที่เรียนได้ภายใน 10 นาที! ฉบับที่ 1
คุณสามารถตรวจสอบภาพโดยอัตโนมัติด้วยวิธีใด?
เอกสารนี้มีการสอนความรู้ที่จำเป็นเริ่มจากพื้นฐาน
ต่างๆ

·วิธีการและเหตุผลที่มีการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
·อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ
·ตัวอย่างการตรวจสอบ (การมีอยู่ รูปร่าง ขนาด และ
อื่นๆ)
เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบรัดท่อ
FD-Q ซีรี่ส์ สามารถยึดจับโดยตรงที่ด้านนอกของท่อ!
เพื่อให้ตรวจสอบน้ำหล่อเย็น น้ำ น้ำมัน และอื่นๆ
บนท่อแข็งได้
ออปติคอลไมโครมิเตอร์ความเร็วสูงที่ท้าทายแนวคิดทั่วไปที่ว่าการ
ทำการวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งาน
"ไม่ว่าใครก็สามารถวัดขนาดได้อย่างง่ายดายด้วย
ไมโครมิเตอร์ ของคีย์เอ็นซ์"! ออปติคอลไมโครมิเตอร์
ความเร็วสูงจากคีย์เอ็นซ์ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานไม่
เพียงแค่มีความเร็วสูงและทำการวัด ได้อย่างมี
เสถียรภาพเท่านั้น แต่ยังสามารถตั้งค่าต่างๆได้
อย่างง่ายดายอีกด้วย เราได้เตรียมคู่มือการประยุกต์
ใช้งานที่คุณสามารถใช้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี
การวัดต่างๆที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการ
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบสัมผัสชิ้นงาน มีโครงสร้างแข็งแกร่งทนทานและหลักการวัดแบบใหม่
เซนเซอร์แบบสัมผัสชิ้นงานนี้สามารถป้องกันฝุ่น
น้ำ น้ำมัน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ทั้งยังใช้ระบบสเกลช็อต II ซึ่งเป็นหลักการใหม่
จากคีย์เอ็นซ์ ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกดังกล่าว
ลดเวลาการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้งานดิจิตอลไมโครสโคป
คุณมีการใช้งานไมโครสโคปหลากหลายประเภท
เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์
และการวิจัยหรือไม่?
ดิจิตอลไมโครสโคปของคีย์เอ็นซ์รวมข้อได้เปรียบ
ของไมโครสโคปทุกประเภทไว้ภายในเครื่องเดียว
เพื่อช่วยให้การดู การจับภาพ และการวัด
สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างการลดเวลาที่ใช้ในการวัดเมื่อใช้งานเครื่องวัดขนาดด้วยการ
ประมวลผลข้อมูลภาพของคีย์เอ็นซ์
เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลข้อมูลภาพ IM ซีรี่ส์
สามารถทำการวัดพร้อมกันถึง 99 จุดได้โดยง่าย
เอกสารมีการแนะนำจุดสำคัญที่นำไปสู่การลดเวลา
ที่ใช้ในการวัดชิ้นงานต่างๆ
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการอ่านโค้ดแบบ 2D อีกต่อไป
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอ่านโค้ดแบบ 2D อาจนำไปสู่
การลดลงของอัตราการทำงานของเครื่องจักร
และการออกผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
ใช้เอกสารนี้เพื่อศึกษาเคล็ดลับการอ่านโค้ด
ให้มีความเสถียร

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป