ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2016

จดหมายข่าว 2016

10 พฤษภาคม 2016

หัวข้อ :

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้งานเครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

e-News@KEYENCE
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้งานเครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผล
ภาพ
คีย์เอ็นซ์ได้ถามลูกค้าบางส่วนว่าเพราะเหตุใดจึง
เปลี่ยนจาก อุปกรณ์เปรียบเทียบแสงและไมโครสโคป
เพื่อการวัดชิ้นงาน มาเป็นเครื่องวัดขนาดด้วยการ
ประมวลผลภาพ IM ซีรี่ส์ ของคีย์เอ็นซ์ รวมไปถึง
ผลลัพธ์ต่างๆที่ได้หลังจากใช้งาน
PLC ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ง่าย
โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมแลดเดอร์
ด้วย KV ซีรี่ส์ คุณสามารถใช้ PLC เพื่อ
สื่อสาร/กำหนดตำแหน่ง ที่มีความซับซ้อนมากได้โดย
ไม่ต้องเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ คู่มือแนะนำการ
ทำงานที่ง่ายเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย
ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับตัวปรับอุณหภูมิ หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมแบบแกนเดียวและเซนเซอร์ต่างๆ
คำแนะนำการสังเกตการณ์สำหรับประเมินผลชิ้นงานใหม่ซึ่งเหมาะ
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์!
คุณต้องทำต้นแบบชิ้นงานและทำการทดสอบ
ซ้ำๆเพื่อลด ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของผลิตภัณฑ์ หรือไม่? เราขอแนะนำ
เคล็ดลับการใช้งานกล้องดิจิตอล ไมโครสโคป
ของเราซึ่งสามารถช่วยให้ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราจะใช้ภาพเพื่อแนะนำเทคนิคในการตรวจสอบและ
ข้อมูลอื่นๆที่ คล้ายคลึงกัน อ่านข้อมูลเพื่อศึกษา
หลักการสำคัญเกี่ยวกับการ ประเมินผลและวิธีการ
สำหรับการประเมินผลซึ่งช่วยลดเวลา และจำนวนครั้ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
วิชันซิสเต็ม - คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (ฉบับที่ 1)
คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานมีการแนะนำเกี่ยวกับวิชันซิ
สเต็ม ของคีย์เอ็นซ์ โดยเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อและติดตั้งไป
จนถึง การใช้งานและจุดสำคัญต่างๆ ตามหัวข้อหลักดัง
ต่อไปนี้

·จำนวนพิกเซลสูงมีความจำเป็นหรือไม่?
·ควรใช้กล้องสีหรือกล้องขาวดำ?
·ควรใช้กล้องความเร็วสูงหรือความเร็วมาตรฐาน
ทั่วไป?
·กล้องมีขนาดเท่าใด?
เซนเซอร์ที่มีขนาดเล็ก ทนทาน และใช้งานง่าย
หากคุณกำลังมองหาเซนเซอร์ที่สามารถปรับตั้งค่า
กำลังได้โดยอัตโนมัติที่สามารถแก้ปัญหาการตรวจจับ
ชิ้นงานขนาดเล็กที่ 0.0002" เซนเซอร์ที่มีมากกว่า 200 รุ่น ของ FS-N ซีรี่ส์ สามารถตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวได้ อย่างดีเยี่ยม
แนะนำเทคโนโลยีล่าสุดของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ความ
แม่นยำสูง
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ รุ่น LK ซีรี่ส์ ของคีย์
เอ็นซ์ ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด เครื่องมือวัดใน
สายการผลิต ความแม่นยำสูงสำหรับชิ้นงานทุก
ประเภท ศึกษาโครงสร้างเซนเซอร์ของ LK ซีรี่ส์ เพื่อ
ให้คุณสามารถ ใช้งานเครื่องมือวัดของคุณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าสถิตและมาตรการรับมือได้ภายใน 5 นาที
เรียนรู้กลไกที่อยู่เบื้องหลังการเกิดปัญหาไฟฟ้าสถิต
สาเหตุของปัญหาไฟฟ้าสถิตและมาตรการรับมือกับ
ปัญหาดังกล่าว
"บางความยาวคลื่นเหมาะกับวัตถุที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่?"
คู่มือทางเทคนิคเลเซอร์มาร์กเกอร์ ฉบับการมาร์กบนโลหะ
อะไรคือข้อได้เปรียบของการใช้เลเซอร์มาร์เกอร์
สำหรับ ชิ้นงานโลหะ? คู่มือทางเทคนิคเลเซอร์
มาร์เกอร์มีข้อมูล หลากหลายจากการใช้งานที่แตก
ต่างกันระหว่าง ชนิดของโลหะและความยาวคลื่นไปจน
ถึงฟังก์ชันต่างๆ ของเลเซอร์มาร์กเกอร์
คู่มือตรวจสอบคุณภาพโค้ด 2D
คู่มืออธิบายมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของโค้ด
แบบ 2D เช่น ISO/IEC 15415 และ ISO/IEC TR 29158 ทั้งยังอธิบายจุดสำคัญให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่ง
ขึ้น

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site