ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2016

จดหมายข่าว 2016

23 มีนาคม 2016

หัวข้อ :

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง

e-News@KEYENCE
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง
โปรแกรมปิดการทำงาน เอาต์พุตเสริม และไฟ
แสดงสถานะการจัดแนวลำแสงในตัว คือคุณสมบัติ
มาตรฐานในม่านแสงนิรภัยรุ่น GL-R ซีรี่ส์ ทั้งยังมี
รีเลย์ที่ออกแบบเฉพาะพร้อมกับสายเคเบิลให้เลือกใช้งาน
เชี่ยวชาญไฟฟ้าสถิต - กลไกการยึดเกาะของไฟฟ้าสถิต
คีย์เอ็นซ์ให้บริการโซลูชันเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าสถิต
คู่มือมีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรับมือกับ
การยึดเกาะของไฟฟ้าสถิต โดยเริ่มต้นจาก
กลไกที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตไปจนถึงการเกิดไฟฟ้าสถิต
คู่มือการเลือกและวิธีการใช้เครื่องมือวัด
การใช้วิธีการวัดและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับรูปร่างของ
ชิ้นงาน ช่วยให้คุณได้รับผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ
ใช้คู่มือนี้เพื่อศึกษาวิธีการเลือกและการใช้งาน
เครื่องมือวัด เนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอมีการใช้ตัวอย่าง
ของการวัด เช่น ความหนา เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก และความโก่งงอ
คู่มือเทคโนโลยีของเลเซอร์ - การใช้งานเลเซอร์ & การตั้งค่า -
เพราะเหตุใดผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งานจึงได้รับประโยชน์
จากฟังก์ชันต่างๆ จากเลเซอร์มาร์กเกอร์ของคีย์เอ็นซ์?
คู่มือเล่มนี้อธิบายการตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆในการมาร์ก
ให้เหมาะสม และการใช้ซอฟแวร์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการมาร์ก
เคล็ดลับการวัดขนาดชิ้นงานปั๊ม
คู่มือมีการแนะนำข้อได้เปรียบและข้อควรระวัง
เกี่ยวกับความแตกต่างของการปั๊ม
คำอธิบายง่ายต่อการเข้าใจแม้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน
เพื่อแนะนำเครื่องมือวัดที่ใช้วัดขนาดชิ้นงานปั๊ม
พร้อมกับตัวอย่างการวัด
[ผลิตภัณฑ์ใหม่] เครื่องอ่านโค้ด DPM ชนิดมือถือ ที่ช่วยปรับปรุง
การผลิตได้
SR-G100 มีการตั้งค่าและการทำงานที่ง่าย
จึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าได้ด้วยความเร็วสูง และมีเสถียรภาพ หากคุณต้องการปรับปรุงความเร็ว
ของเครื่องอ่านโค้ดของคุณ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้จากแคตตาล็อก
เทคนิคการตรวจสอบภาพที่กำลังขยายสูงสำหรับสกรู เรซิน คอน
เนคเตอร์ และการบัดกรี
คู่มือเหล่านี้ให้ความรู้พื้นฐานต่างๆ เช่น
ชนิดของส่วนประกอบ คำศัพท์ และลักษณะ
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คู่มือเพื่อเรียนรู้เทคนิค
การตรวจสอบภาพที่กำลังขยายสูงจากตัวอย่างโดย
ละเอียด ซึ่งคู่มือเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการ
ฝึกอบรมพนักงาน
ตัวอย่างไคเซ็นที่ใช้วิชันซิสเต็ม
คู่มือมีตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานที่ประสบความ
สำเร็จ โดยการใช้งานวิชันซิสเต็ม คุณสามารถเรียนรู้
เพิ่มเติมได้จาก ตัวอย่างสถานการณ์ทั้งก่อนและหลัง
ใช้งาน

·ก่อน & หลัง "ไคเซ็น"
·ตัวอย่าง "ไคเซ็น"
·ฟังก์ชันสนับสนุนต่างๆ

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site