ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2016

จดหมายข่าว 2016

08 มีนาคม 2016

หัวข้อ :

ตัวอย่างการปรับปรุงการผลิตโดยวิชันซิสเต็ม

e-News@KEYENCE
[ใหม่] ยูนิตควบคุมตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพโดดเด่น
ฉันต้องการปรับปรุงเวลาในการทำงานและความ
แม่นยำ! เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของ
ลูกค้า คีย์เอ็นซ์ได้พัฒนาระบบให้มีความเร็วในการซิง
โครไนซ์สูงขึ้น ด้วยอุปกรณ์เพียงหนึ่งยูนิต คุณสามารถ
ควบคุมการซิงโครไนซ์ ได้มากถึง 112 แกน
ตัวอย่างการปรับปรุงการผลิตโดยวิชันซิสเต็ม
คู่มือมีตัวอย่างการใช้งานวิชันซิสเต็มเพื่อปรับปรุงการ
ผลิต โดยดูที่สถานการณ์ก่อนและหลังการแนะนำ
ระบบดังกล่าว

·ก่อน & หลัง "ไคเซ็น"
·ตัวอย่าง "ไคเซ็น"
·ฟังก์ชันที่สนับสนุนการปรับปรุงการผลิต
เซนเซอร์คืออะไร? คู่มือการเลือกใช้งานเซนเซอร์
เทคโนโลยีของเซนเซอร์มีความหลากหลายซึ่งแต่ละ
ชนิด มีข้อได้เปรียบในการตรวจจับที่แตกต่างกัน
เอกสารจากคีย์เอ็นซ์ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ศึกษาพื้นฐาน
ความแตกต่างของเซนเซอร์เครื่องมือวัดในแต่ละชนิด
ตรวจสอบคู่มือแนะนำการเลือกใช้งานเซนเซอร์ให้
เหมาะ กับการประยุกต์ใช้งานของคุณ
ข้อได้เปรียบของดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบสัมผัส รุ่น GT2 ซีรี่ส์
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบสัมผัสได้ถูกนำมาใช้โดย
วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้าที่โรงงานและโดยผู้
ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย แคตตาล็อก
แนะนำข้อได้เปรียบของ GT2 ซีรี่ส์ ที่ความทนทาน ต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวิศวกรเครื่องกล การ
เชื่อมต่อเครือข่ายและการออกแบบและติดตั้งที่
สามารถ ทำได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสำหรับ
วิศวกรไฟฟ้า
ตรวจสอบแบบ 100% ด้วยออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบ 2D จากคีย์
เอ็นซ์
การเน้นในเรื่องของคุณภาพการผลิตและความเร็วใน
การตรวจสอบ ต้องการการปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ นี่จึงเป็นเหตุผลที่คีย์เอ็นซ์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ TM ซี
รี่ส์ ศึกษารายละเอียดและความลับเบื้องหลังความ
สามารถ ของอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อปรับปรุงความเร็ว
และความแม่นยำ ให้มีประสิทธิภาพได้จากลิงค์ด้าน
ล่าง
ดาวน์โหลดคู่มือฉบับสมบูรณ์ ชุด 100 คำถาม & คำตอบ เกี่ยวกับ
เลเซอร์มาร์กเกอร์
ชุดคำถามและคำตอบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆไว้อย่าง
ครบครัน เช่น ความรู้พื้นฐานและข้อควรระวังในการ
ติดตั้งเลเซอร์มาร์กเกอร์ ตลอดจนข้อมูลฟังก์ชันที่เป็น
ประโยชน์ต่างๆ ดาวน์โหลดชุดคู่มือที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อ
ศึกษาเพิ่มเติม
คุณจะวัดขนาดผลิตภัณฑ์เรซินขึ้นรูปหลายจุดพร้อมกันให้มีความ
แม่นยำได้อย่างไร?
ผลิตภัณฑ์เรซินขึ้นรูปมักจะมีรูปร่างที่แตกต่างกัน
จุดที่ต้องการวัดขนาดสำหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน
จึงมีมากขึ้น เพื่อการวัดขนาดที่ถูกต้อง คีย์เอ็นซ์ขอ
แนะนำ คู่มือพื้นฐานการขึ้นรูปเรซินและคุณลักษณะ
ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวัดขนาด
[ผลิตภัณฑ์ใหม่] ยูนิตการสื่อสารเครือข่ายสำหรับเครื่องอ่านโค้ด
ขนาดกะทัดรัดพิเศษ
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้การสื่อสารระหว่างเครื่องอ่านโค้ด รุ่น
SR-700 หรือ BL-1300 และ PC/PLC ทำได้ง่าย
ขึ้น ทั้งยังสนับสนุน โปรโตคอลการสื่อสาร เช่น TCP/IP, EtherNet/IP™, และ Profinet อีกด้วย
ศึกษาพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์
·ชนิดของคอนเนคเตอร์
·ตัวอย่างปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
·จุดสำคัญเมื่อต้องใช้งานไมโครสโคปเพื่อการ
ตรวจสอบ

คู่มือมีการใช้รูปภาพในการอธิบาย เพื่อให้สามารถ
เข้าใจ หัวข้อต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site