1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2016

จดหมายข่าว 2016

09 กุมภาพันธ์ 2016

หัวข้อ :

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการอ่านโค้ดแบบ 2D อีกต่อไป

e-News@KEYENCE
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการอ่านโค้ดแบบ 2D อีกต่อไป
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอ่านโค้ดแบบ 2D อาจนำไปสู่
การลดลงของอัตราการทำงานของเครื่องจักร
และการออกผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
ใช้เอกสารนี้เพื่อศึกษาเคล็ดลับการอ่านโค้ดให้มีความ
เสถียร
ลดเวลาการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้งานดิจิตอลไมโครสโคป
คุณมีการใช้งานไมโครสโคปหลากหลายประเภทเพื่อ
การ ประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์และ
การวิจัยหรือไม่? ดิจิตอลไมโครสโคปของคีย์เอ็นซ์รวม
ข้อได้เปรียบของไมโครสโคป ทุกประเภทไว้ภายใน
เครื่องเดียวเพื่อช่วยให้การดู การจับภาพ และการวัด
สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
ปรับปรุงการผลิตด้วยอิมเมจเซนเซอร์! ศึกษาเทคนิคเพื่อป้องกัน
การเกิดข้อบกพร่องต่างๆ
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง?
เหตุใดอิมเมจเซนเซอร์จึงถูกใช้งานในการตรวจ
จับ ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์?

อะไรคือสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ลูกค้าได้คุณภาพในระดับ
สูงตาม ความต้องการและรองรับการตรวจสอบเต็ม
รูปแบบ? ดูคู่มือทางเทคนิคที่มีภาพตัวอย่างจริงของ
อิมเมจเซนเซอร์ ที่ช่วยแก้ปัญหาการตรวจสอบข้อ
บกพร่องของผลิตภัณฑ์ และผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตั้ง
อิมเมจเซนเซอร์
เทคโนโลยีของเลเซอร์ที่ง่ายต่อการใช้งานและมีความน่าเชื่อถือ
LV-Neo ซีรี่ส์ สามารถใช้เพื่อตรวจจับที่ระยะไกล
สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ยาก ขณะที่ยังคงรักษา
การโฟกัส การมองเห็น และความเสถียรของลำแสง
การปรับเทียบก็สามารถทำได้ง่าย : กดปุ่ม ตั้งค่า เริ่มต้นใช้งาน
เคล็ดลับที่ช่วยให้ประหยัดเวลาที่ใช้สำหรับการวัดขนาดของชิ้นส่วน
ยานยนต์
ด้วยเครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ IM ซีรี่ส์ เพียงแค่ "วางชิ้นงานและกดปุ่ม" ไม่ว่าใครก็สามารถ
ทำการวัดได้หลากหลาย รูปแบบตั้งแต่วัดขนาดไปจน
ถึงการหาค่าพิกัดความเผื่อ เอกสารแนะนำหกตัวอย่าง
ที่จะแสดงให้เห็นว่า IM ซีรี่ส์ สามารถใช้ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมี
ความหลากหลายได้อย่างไร
PLC ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ง่าย
โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมแลดเดอร์
ด้วย KV ซีรี่ส์ คุณสามารถใช้ PLC เพื่อ
สื่อสาร/กำหนดตำแหน่ง ที่มีความซับซ้อนมากได้โดย
ไม่ต้องเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ คู่มือแนะนำการ
ทำงานที่ง่ายเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย
ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับตัวปรับอุณหภูมิ หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมแบบแกนเดียวและเซนเซอร์ต่างๆ
เครื่องมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้
ทำให้มีความทนทานสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
การใช้อุปกรณ์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกรุ่นทั่วไป
มักประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
แคตตาล็อกมีการแนะนำเทคโนโลยีของเครื่องวัด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคีย์เอ็นซ์ที่ช่วยลดค่าใช้
จ่ายต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานได้
การมาร์กบนชิ้นงานโลหะ
การมาร์กชิ้นงานโลหะด้วยเลเซอร์ได้กลายมาเป็น
วิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
คู่มือมีการอธิบายข้อได้เปรียบที่ได้จากการใช้งาน
และแนะนำวิธีที่คีย์เอ็นซ์สามารถช่วยคุณใน
กระบวนการดังกล่าว
ศึกษาการกำจัดไฟฟ้าสถิตจากตัวอย่างจริง
หลากหลายปัญหาที่เกิดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงมัก
เกิดขึ้นจากไฟฟ้าสถิต เอกสารฉบับนี้ใช้ตัวอย่างจริง
จากอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อแนะนำวิธีแก้ปัญหา
ไฟฟ้าสถิต ใช้เอกสารนี้เพื่อศึกษาการลดข้อบกพร่อง
และพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป