ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2016

จดหมายข่าว 2016

13 มกราคม 2016

หัวข้อ :

คู่มือเทคโนโลยีของเลเซอร์

e-News@KEYENCE
คู่มือเทคโนโลยีของเลเซอร์
เลเซอร์คืออะไร? ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาพื้นฐาน
เกี่ยวกับเลเซอร์ เช่น หลักการออสซิลเลชัน
ข้อแตกต่างของวิธีออสซิลเลชันและลักษณะของ
ความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างการปรับปรุงการผลิต! การวัดที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้
เพียงเปลี่ยนมาใช้เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ!
เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ รุ่น IM ซีรี่ส์
ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากการใช้งาน เช่น

·เพิ่มปริมาณการผลิต
·ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูล
·ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ

ดาวน์โหลดคู่มือเพื่อศึกษาตัวอย่างจริงในการปรับปรุง
การผลิต
แนะนำการตรวจสอบสอบย้อนกลับภายใน 3 ขั้นตอน
ชุดเอกสารที่สามารถใช้เพื่อศึกษาหัวข้อสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิคส์ อาหาร การแพทย์และเครื่องสำอาง
ตัวอย่างจริงของการตรวจสอบและการวิเคราะห์เรซินและฟิล์ม
ใช้เอกสารเพื่อศึกษาเทคนิคล่าสุดสำหรับการ
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ครีบ รูพรุน (โพรงอากาศ) และจุดบกพร่องต่างๆ บนเรซินและฟิล์ม ซึ่งมีการ
อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ด้วยภาพประกอบที่มาจาก
ตัวอย่างจริง
การประมวลผลข้อมูลภาพ: การแยกเฉดสี
คู่มือการใช้งานที่จะอธิบายวิธีการและเคล็ดลับ
เกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลภาพ

ระบบวิชันของคีย์เอ็นซ์ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย
ทั่วโลก ชุดเอกสาร "การประมวลผลข้อมูลภาพ" นำ
เสนอฟังก์ชัน หลักการทำงานและเคล็ดลับการใช้งาน
วิชันซิสเต็ม ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เอกสารนี้จะให้คำ
อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการแยกเฉดสี ซึ่งจะระบุ
ช่วงค่าของสีที่ถูกเน้นในรูปภาพที่ได้รับการบันทึก ด้วยกล้องสีเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ
เซนเซอร์ที่มีขนาดเล็ก ทนทาน และใช้งานง่าย
หากคุณกำลังมองหาเซนเซอร์ที่สามารถปรับตั้งค่า
กำลัง ได้โดยอัตโนมัติที่สามารถแก้ปัญหาการตรวจจับ
ชิ้นงาน ขนาดเล็กที่ 0.0002" เซนเซอร์ที่มีมากกว่า 200 รุ่นของ FS-N ซีรี่ส์ สามารถตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวได้ อย่างดีเยี่ยม
จอแสดงผลแบบสัมผัสสำหรับวิชันซิสเต็ม
·เอาต์พุตจากวิชันซิสเต็ม 4 ยูนิต สามารถแสดงผล
ที่หน้าจอสัมผัสได้ในจอเดียว
·การเชื่อมต่อโดยตรงจากจอแสดงผลแบบสัมผัสกับ
คอนโซลหรือเม้าส์สามารถทำได้
ศึกษาวิธีรับมือกับอนุภาคแปลกปลอม
การยึดเกาะของอนุภาคแปลกปลอมเนื่องจากไฟฟ้าสถิต
สามารถเกิดขึ้นได้ หากคุณกำลังมองหาวิธีการ

·กำจัดอนุภาคแปลกปลอมออกจากชิ้นงาน
·ป้องกันอนุภาคแปลกปลอมมายึดเกาะชิ้นงาน

เอกสารชุดนี้จะอธิบายวิธีรับมือกับอนุภาคแปลกปลอม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ กับชิ้นงานของคุณได้
เคล็ดลับสำหรับการใช้งานเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์เพื่อการวัด
ความแม่นยำสูง
เมื่อใช้งานเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ ปัญหา
ความแม่นยำของการวัดไม่ตรงตามความต้องการ
อาจเกิดขึ้นได้
ใช้ชุดเอกสารนี้เพื่อศึกษาเคล็ดลับสำหรับการวัด
แบบไม่สัมผัสชิ้นงานที่ความแม่นยำสูง

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site