ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2015

จดหมายข่าว 2015

08 ธันวาคม 2015

หัวข้อ :

ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบสัมผัสชิ้นงาน ต้องการการบำรุงรักษาน้อย

e-News@KEYENCE
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบสัมผัสชิ้นงาน ต้องการการบำรุงรักษา
น้อย
GT2 ซีรี่ส์ ได้ท้าท้ายความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าการบำรุง
รักษาเป็นระยะๆ เป็นสิ่งที่จำเป็น

·ความทนทานในการตรวจจับ: 100 ล้านรอบ
·ทนทานต่อน้ำ น้ำมัน และป้องกันฝุ่นละออง

เซนเซอร์ดังกล่าวยังช่วยการปรับตั้งค่าและผู้ใช้งานทุก
คน สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
ออปติคอลไมโครมิเตอร์ความเร็วสูงที่ท้าทายแนวคิดทั่วไปที่ว่าการ
ทำการวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งาน
"ไม่ว่าใครก็สามารถวัดขนาดได้อย่างง่ายดายด้วย
ไมโครมิเตอร์ ของคีย์เอ็นซ์"! ออปติคอลไมโครมิเตอร์
ความเร็วสูงจากคีย์เอ็นซ์ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานไม่
เพียงแค่มีความเร็วสูงและทำการวัด ได้อย่างมี
เสถียรภาพเท่านั้น แต่ยังสามารถตั้งค่าต่างๆได้อย่าง ง่ายดายอีกด้วย เราได้เตรียมคู่มือการประยุกต์ใช้งาน
ที่คุณ สามารถใช้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวัด
ต่างๆที่เหมาะสม ที่สุดสำหรับกระบวนการ
คู่มือเทคโนโลยีของเลเซอร์
เลเซอร์คืออะไร?ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาพื้นฐานเกี่ยว
กับเลเซอร์ เช่น หลักการออสซิลเลชัน
ข้อแตกต่างของวิธีออสซิลเลชันและลักษณะ
ของความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน
เหตุผลที่ผู้ใช้งานเลือกใช้เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ
แทนอุปกรณ์เปรียบเทียบแสงและคาลิเปอร์
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่มีการพิจารณาซื้อเครื่องวัดขนาด
ด้วยการประมวลผลภาพ เคยใช้งานอุปกรณ์
เปรียบเทียบแสงและคาลิเปอร์มาก่อน เพราะเหตุใดผู้
ใช้งานเหล่านี้จึงเปลี่ยนจากเครื่องมือวัดที่เคยใช้งาน
มาอย่างยาวนาน?
เครื่องอ่านโค้ดแบบ 1D และ 2D สำหรับทุกการประยุกต์ใช้งาน
·SR-1000 ซีรี่ส์ มีฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ
·SR-750 ซีรี่ส์ มีรุ่นต่างๆให้เลือกใช้งานได้
หลากหลาย
·SR-700 ซีรี่ส์ มีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย

เครื่องอ่านโค้ดซีรี่ส์ต่างๆดังกล่าวรองรับ Ethernet/IP™ และ PROFINET
จึงสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่เหมือนกันได้
ศึกษาการวิเคราะห์การตรวจจับข้อบกพร่องของคอนเนคเตอร์
เบื้องต้น
·ชนิดของคอนเนคเตอร์
·ปัญหาทั่วไปและวิธีแก้ไขปัญหา
·หลักการสำคัญเมื่อทำการตรวจสอบด้วยดิจิตอล
ไมโครสโคป

คู่มือเล่มนี้ใช้รูปภาพอธิบายหัวข้อต่างๆข้างต้นและหัวข้อ
อื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
ปรับปรุงการผลิตด้วยอิมเมจเซนเซอร์! ศึกษาเทคนิคเพื่อป้องกัน
การเกิดข้อบกพร่องต่างๆ
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง? เหตุใด อิมเมจเซนเซอร์จึงถูกใช้งานในการตรวจ
จับข้อบกพร่อง ของผลิตภัณฑ์?

อะไรคือสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ลูกค้าได้คุณภาพในระดับ
สูงตาม ความต้องการและรองรับการตรวจสอบเต็ม
รูปแบบ? ดูคู่มือทาง เทคนิคที่มีภาพตัวอย่างจริงของ
อิมเมจเซนแซอร์ที่ช่วยแก้ปัญหา การตรวจสอบข้อ
บกพร่องของผลิตภัณฑ์และผลลัพธ์ที่ได้จาก การติดตั้ง
อิมเมจเซนเซอร์
[ผลิตภัณฑ์ใหม่] ซอฟแวร์ HMI ที่สามารถใช้บน PC ได้
·ข้อมูลจำนวนมากสามารถแสดงผลได้ในหน้าเดียว
·ส่วนต่างๆบนหน้าจอสามารถสลับตำแหน่งได้
·สามารถเชื่อมต่อกับการประยุกต์ใช้งานบน PC ได้
อย่างหลากหลาย

"Soft-VT" คือซอฟแวร์ HMI ที่ช่วยตอบสนองต่อความ
ต้องการดังกล่าว
และความต้องการอื่นๆที่เราเคยได้รับจากจากลูกค้าของ
เราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจจับและสังเกตการไหลโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
โครงสร้างแบบฟรีโฟลว์ของ FD-M ซีรี่ส์ ช่วยลด
การบำรุงรักษาเนื่องจากไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีกังหันน้ำ
และไม่มีขั้วไฟฟ้า

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site