ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2015

จดหมายข่าว 2015

14 กรกฎาคม 2015

หัวข้อ :

ตัวอย่างการตรวจสอบรูปร่างชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

e-News@KEYENCE
เหมาะสำหรับวิศวกร: ตัวอย่างการตรวจสอบรูปร่างชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารมีการแนะนำเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการประยุกต์
ใช้งานที่มีการตรวจสอบหลายจุด เช่น รอยเชื่อมจากการใช้
ลูกบอล รอยเชื่อมลวดทองและไอซี ซึ่งจะอธิบายพร้อมกับ
ตัวอย่างภาพจริงที่ได้จากดิจิตอลไมโครสโคป
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมทำให้การทำงานของคุณช้าลง
หรือไม่?
ม่านแสงนิรภัย GL-R ซีรี่ส์ มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ทั้ง
ยังสามารถเข้าไปยังพื้นที่การทำงานของเครื่องจักรได้อย่าง
รวดเร็ว
"ฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง" ฟังก์ชันที่เพิ่มมาใน PLC ความเร็วสูงพิเศษ รุ่น KV-7000 ซีรี่ส์
PLC รุ่น KV-7000 ซีรี่ส์ ของคีย์เอ็นซ์ได้เพิ่มฟังก์ชันการกำหนด
ตำแหน่งและเคาน์เตอร์ความเร็วสูง ซึ่งมีความเร็วที่เหนือความ
คาดหมาย ทั้งนี้เอกสารยังมีการแนะนำการประยุกต์ใช้งานต่างๆ
ที่มีการใช้งานและต้องการการตอบสนองที่ความเร็วสูง เช่น ลด
เวลาในการเขียนคำสั่งและเพิ่มความเร็วในการติดตาม
ชุดตัวอย่างการวัดขนาดแบบ 2D ที่ใช้งานง่ายและมีความแม่นยำ
สูงพิเศษกว่า 0.1 ไมครอน
เพียงแค่วางและกดปุ่มวัด! ไม่ว่าใครก็สามารถทำการวัดชิ้นงาน
ด้วยความแม่นยำสูง (กว่า 0.1 ไมครอน) ได้ภายใน 3 วินาที ด้วยระบบวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ IM ซีรี่ส์ คู่มือเล่มนี้
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการวัดขนาดด้วยวิธีที่ง่ายกว่า เร็ว
กว่า และมีความแม่นยำสูงกว่าวิธีทั่วไปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ช่วยลดจำนวนชิ้นงานที่บกพร่อง! เพราะเหตุใดผู้ใช้งานจึงเลือกใช้
ระบบการวัดในสายการผลิต รุ่น TM ซีรี่ส์ เพื่อการตรวจสอบแบบ 100%?
ความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นของมาตรฐานการตรวจสอบ ทำให้ลูกค้า
ของคีย์เอ็นซ์เลือกใช้งานอุปกรณ์เปรียบเทียบแสง TM-3000 ซี
รี่ส์ เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถใช้ในสายการผลิตได้ เอกสารนี้จะแนะนำเทคโนโลยีและโนว์ฮาวที่ช่วยลดชิ้นงานที่
บกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต SJ ซีรี่ส์ ที่สามารถติดตั้งได้ทันทีหลังจาก
ระบบทำงาน
นอกเหนือจากชนิดเฉพาะจุด ชนิดพัดลม และชนิดบาร์ คีย์เอ็นซ์
ยังมีเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดพัดลมขนาดกว้างและชนิดบาร์
แบบบางให้เลือกใช้งานเพิ่มเติม คุณจึงสามารถติดตั้งเครื่อง
กำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดต่างๆกับอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
คู่มือเทคโนโลยีของเลเซอร์ - การใช้งานเลเซอร์ & การตั้งค่า -
เพราะเหตุใดผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งานจึงได้รับประโยชน์จากฟังก์ชัน
ต่างๆจากเลเซอร์มาร์กเกอร์ของคีย์เอ็นซ์? คู่มือเล่มนี้อธิบายการ
ตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆในการมาร์กให้เหมาะสมและการใช้ซอฟแวร์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการมาร์ก

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site