ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2015

จดหมายข่าว 2015

16 มิถุนายน 2015

หัวข้อ :

PLC รุ่น KV-7000 ซีรี่ส์ "มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในตัวและเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม"

e-News@KEYENCE
[ผลิตภัณฑ์ใหม่] PLC รุ่น KV-7000 ซีรี่ส์ "มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในตัวและเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม"
KV-7000 มาพร้อมกับคุณสมบัติ "ความเร็วสูง = ใช้เวลาใน
การสแกนน้อย" และ "พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ = พื้นที่ในการเขียนโปรแกรมมีมากขึ้น" ซึ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย
หน่วยความจำอิสระขนาดใหญ่จึงทำให้สามารถจัดเก็บโปรแกรม
การสื่อสารระหว่าง PLC กับอุปกรณ์อื่นๆได้มากขึ้นและมีการ
ตอบสนองที่รวดเร็ว เช่น ฟังก์ชัน Interrupts
[ผลิตภัณฑ์ใหม่] ระบบวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพที่มีฟังก์ชัน
ของอุปกรณ์เปรียบเทียบแสงและเกจ์วัดความสูง
"หน่วยวัดความสูง" ฟังก์ชันใหม่ของระบบวัดขนาดด้วยการ
ประมวลผลภาพของคีย์เอ็นซ์ ที่ผู้ใช้งานเพียงแค่วางชิ้นงานและ
กดปุ่มเพื่อทำการวัด ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากอันเนื่องมาจากการ
ใช้เครื่องมือหลากหลายประเภทสำหรับการวัดในแต่ละจุด ทั้งยัง
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ใช้งานก็สามารถให้ค่าการวัด
ที่คงที่
เลเซอร์เซนเซอร์สำหรับทุกการใช้งาน! อเนกประสงค์ ทนทาน และ
กำลังสูง!
เทคโนโลยีการตรวจจับแบบ Time of Flight ที่ทรงพลังช่วยให้
คุณมั่นใจได้ว่าการตรวจจับจะมีความเสถียรโดยไม่คำนึงถึงผิว สี
หรือรูปร่างของชิ้นงาน การประยุกต์ใช้งานที่ยากสามารถทำได้
ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและคุณสมบัติที่ปรับใช้งานได้ของ LR-T ซีรี่ส์
["คู่มือเซนเซอร์" ของคีย์เอ็นซ์] ก้าวแรกเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ!
"FA เซนเซอร์ คืออะไร" "ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์คืออะไร" คู่มือ
จะตอบคำถามทั้งหมดเหล่านี้! หากคุณทราบหลักการและชนิด
ของ FA เซนเซอร์ คุณจะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์กับการ
ประยุกต์ใช้งานของคุณได้อย่างเหมาะสม ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เพิ่มเติมจากคู่มือของเราจึงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่ช่วยให้คุณสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำการสังเกตการณ์สำหรับประเมินผลชิ้นงานใหม่ซึ่งเหมาะ
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์!
คุณต้องทำต้นแบบชิ้นงานและทำการทดสอบซ้ำๆเพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์
หรือไม่? เราขอแนะนำเคล็ดลับการใช้งานกล้องดิจิตอล
ไมโครสโคปของเราซึ่งสามารถช่วยให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราจะใช้ภาพเพื่อแนะนำเทคนิคในการตรวจสอบและข้อมูลอื่นๆที่
คล้ายคลึงกัน อ่านข้อมูลเพื่อศึกษาหลักการสำคัญเกี่ยวกับการ
ประเมินผลและวิธีการสำหรับการประเมินผลซึ่งช่วยลดเวลา
และจำนวนครั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
[ผลิตภัณฑ์ใหม่] ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสชนิดดินสอรุ่นอัด
อากาศ
หัวเซนเซอร์ชนิดดินสอมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ถูกเพิ่มลงใน
รายการของอุปกรณ์ชุด GT ซีรี่ส์ ซึ่งใช้หลักการที่ช่วยขจัดข้อ
ผิดพลาดในการติดตาม ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมและอายุใช้งาน
ยาวนาน เนื่องจากรุ่นดังกล่าวไม่ต้องใช้กลไกขับเคลื่อนจึงช่วย
ประหยัดพื้นที่ติดตั้งและลดจำนวนของส่วนประกอบต่างๆ
คู่มือแนะนำเทคโนโลยีของเลเซอร์
เลเซอร์คืออะไร?ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับเลเซอร์
เช่น หลักการออสซิลเลชัน ข้อแตกต่างของวิธีออสซิลเลชันและ
ลักษณะของความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน
เรียนรู้หลักการตรวจจับขอบที่จะช่วยขยายขีดความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้งานระบบการประมวลผลข้อมูลภาพ
โดยทั่วไปการตรวจจับขอบจะใช้ในการตรวจจับตำแหน่งและการ
วัดรูปร่าง ความกว้าง และมุม หากคุณมีความเข้าใจในหลักการ
ตรวจจับมากยิ่งขึ้น การตรวจจับขอบจะสามารถใช้ได้ใน
หลากหลายการประยุกต์ใช้งาน เช่น การตรวจสอบการมีอยู่และ
ความแตกต่างของชิ้นงาน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะ
ช่วยพัฒนาความสามารถของระบบตรวจสอบของคุณได้

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site