1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2015

จดหมายข่าว 2015

07 มกราคม 2015

หัวข้อ :

เลเซอร์เซนเซอร์ที่ผสานรวมความเรียบง่ายเข้ากับความแม่นยำในการวัดซ้ำสำหรับการผลิต

e-News@KEYENCE
การวัดซ้ำของเซนเซอร์กำลังมีปัญหาหรือไม่?
LR ซีรี่ส์ผสานรวมความเรียบง่ายเข้ากับความแม่นยำใน
การวัดซ้ำสำหรับการผลิตที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เซนเซอร์ LR ซีรี่ส์ถูกออกแบบมาเพื่อให้การประยุกต์ใช้งานที่
ซับซ้อนสามารถทำได้ง่ายขึ้น สี พื้นผิว หรือมุมของชิ้นงานไม่มีผลต่อ
การทำงาน ไม่ว่าระยะตรวจจับจะอยู่ในช่วง 50 มม. หรือ
5000 มม. LR ซีรี่ส์ก็สามารถตอบสนองต่อการทำซ้ำได้อย่างดีเยี่ยม
รวมเทคนิคการวัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงานจากตัวอย่างจริงที่ประสบ ความสำเร็จใน 9 อุตสาหกรรม
เอกสารแนะนำการประยุกต์ใช้งาน เทคนิคการวัด และข้อได้เปรียบที่
ได้จากการใช้เครื่องมือวัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงานแบ่งตาม
กระบวนการต่างๆใน 9 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์และอุตสาหกรรมเหล็ก
ลดเวลาทำงานด้วยระบบวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพของคีย์ เอ็นซ์! ศึกษาชุดตัวอย่างจริงที่ได้จากการใช้งาน (ฉบับการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ที่รับเข้า)
เพราะเหตุใดการใช้งาน IM ซีรี่ส์จึงช่วยลดเวลาในการทำงานได้?
การลดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสามารถช่วยปรับปรุงอัตรา
การเกิดผลิตผลดีได้ คู่มือทางเทคนิคเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้
ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตและการประกันคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง
ศึกษาตัวอย่างจริงจากอุตสาหกรรมการแพทย์! จุดสำคัญต่างๆของ การตรวจสอบที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของคุณได้
เอกสารอธิบายจุดสำคัญของการตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้อง
ดิจิตอลไมโครสโคป 30 ตัวอย่าง เช่น ขดลวดเล็กๆ เข็ม สายสวน
เม็ดยา และเซลล์ต่างๆ
[KAIZEN] ข้อได้เปรียบจากการใช้งานวิชันเซนเซอร์ในกระบวนการ ตรวจสอบคืออะไร?
เอกสารแนะนำวิธีใช้งานอย่างง่ายที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ตรวจสอบ
ย้อนกลับ ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาของมนุษย์
เครื่องอ่านโค้ดรุ่นใหม่มีระบบโฟกัสอัตโนมัติที่การตั้งค่าสามารถทำได้ ง่ายขึ้น
เพียงแค่กดปุ่มเครื่องอ่านโค้ดแบบ 1D และ 2D รุ่น SR-1000 ซี รี่ส์ โค้ดจะถูกอ่านได้อย่างง่ายได้แม้จะเป็นโค้ดแบบ DPM

  • ผลิตภัณฑ์ 1 รุ่นสามารถทำการตรวจสอบได้ทุกรูปแบบ
  • ติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ภายในระยะ 1000 มม. ของชิ้นงาน
  • พื้นผิวของชิ้นงานที่สะท้อนแสงและแสงจ้าจากโลหะไม่มีผลกระทบต่อการอ่าน
การตรวจจับที่เคยทำได้ยากเมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด Reflective สามารถ ทำได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้งานวิชันเซนเซอร์!
เนื่องจากมีการจับภาพพื้นผิวของชิ้นงานทั้งหมด วิชันเซนเซอร์
IV ซีรี่ส์ช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้งานเซนเซอร์
ชนิด Reflective ดังต่อไปนี้
  • การตรวจจับไม่มีเสถียรภาพเนื่องจากการวางตำแหน่งไม่ตรงแนว
  • การตรวจจับไม่มีเสถียรภาพเนื่องจากชิ้นงานมีการหมุน
  • ไม่สามารถตรวจจับหลายๆพื้นที่พร้อมกันได้
  • การปรับเซนเซอร์ในระหว่างการปรับอุปกรณ์ใหม่มีความยุ่งยาก

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป