ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2014

จดหมายข่าว 2014

11 พฤศจิกายน 2014

หัวข้อ :

การคำนวนที่ซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันสคริปต์ของ KV ซีรี่ส์!

e-News@KEYENCE
ฟังก์ชันสคริปต์ของ KV ซีรี่ส์ของคีย์เอ็นซ์ทำให้การคำนวนที่ซับซ้อน สามารถทำได้ง่าย!
• ยากต่อการใช้โปรแกรมแลดเดอร์เพื่อคำนวนตัวเลข
• คำสั่งการประมวลผลต้องใช้เวลาเริ่มต้น
• ยากต่อการทำความเข้าใจภาษาสคริปต์

หากคุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณทดลอง
ใช้งาน KV ซีรี่ส์ ที่มีความเร็วสูงพิเศษ ไม่ต้องการเวลาเริ่มต้นของ
คำสั่งประมวลผลหนึ่งรอบการทำงานและไม่จำเป็นต้องศึกษา
คำสั่งการใช้งานพิเศษ เพียงทำการเขียนสูตรการคำนวน
ตามที่แสดงได้อย่างง่ายดาย
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ใช้การตรวจสอบย้อนกลับแบบใด? การตรวจสอบแบบใดเป็นที่นิยมสำหรับการประกันคุณภาพ?
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับทำขึ้น
เพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ คีย์เอ็นซ์มีระบบที่สามารถทำการ
ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบวงจรซึ่งครอบคลุมในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การมาร์กด้วยเลเซอร์มากร์กเกอร์ไปจนถึงการอ่าน
สัญลักษณ์ด้วยเครื่องอ่านโค้ด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะ
ดาวน์โหลดคู่มือตัวอย่างล่าสุดของเราเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน
ให้เหมาะกับงานของคุณ
[ตัวอย่างจริงจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ อย่างครบครัน!] ชุดตัวอย่างจริงของปัญหาต่างๆที่ได้รับการแก้ไข โดยการตรวจสอบ
ในอุตสาหกกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ชิ้นงานหลากหลาย
ประเภทถูกตรวจสอบด้วยไมโครสโคปเนื่องจากแนวโน้มของ
ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กลง เช่น ชิ้นงานที่มีการบัดกรี ลีดเฟรม 
LCD และ LED ในเอกสารฉบับนี้เราได้รวบรวมตัวอย่างจริง
ของการตรวจสอบของชิ้นงานที่เคยยากต่อการมองเห็น
และเคยก่อให้เกิดปัญหากับบริษัทต่างๆ คุณจะพบข้อแนะนำ
ที่สามารถช่วยในการทำงานของคุณได้เพียงดาวน์โหลดเอกสาร
จากลิงค์ด้านล่าง
ศึกษาเทคนิคการใช้งานดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ แบบไม่สัมผัสชิ้นงานเพื่อการวัดแบบต่างๆโดยใช้ไดอะแกรม
• ชนิดของดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบไม่สัมผัสชิ้นงาน
• หลักการวัด
• เทคนิคการวัด และอื่นๆ

ดาวน์โหลดชุดเอกสารทั้ง 5 ฉบับ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานได้พร้อมกันในครั้งเดียว
แก้ปัญหาการประยุกต์ใช้งานที่ยุ่งยากได้หลากหลาย!
ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS GV ซีรี่ส์สามารถแก้ปัญหา
การประยุกต์ใช้งานที่คุณลักษณะของชิ้นงานยากเกินความ
สามารถของเซนเซอร์รุ่นทั่วไป เทคโนโลยีตรวจจับระยะของ GV ซีรี่ส์สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างมีเสถียรภาพโดยไม่ต้อง
คำนึงถึงผิวหรือประเภทของชิ้นงาน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยคุณสมบัติ
ขั้นสูงต่างๆที่มียังช่วยให้ GV ซีรี่ส์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปรับแต่งได้
ง่ายสำหรับใช้กับการประยุกต์ใช้งานที่ยากที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มคุณภาพ! ตัวอย่างจริงจากการตรวจสอบด้วยวิชันเซนเซอร์ ที่ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ในอุตสาหกรรมการขนส่ง
คุณเคยคิดว่าคุณไม่มีทางเลือกในการใช้การตรวจสอบด้วยภาพ
ในอุตสาหกรรมขนส่งเนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้มีชิ้นส่วนของ
โลหะและชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายของสีหรือ
ไม่? เอกสารฉบับนี้จะแนะนำตัวอย่างจริงที่วิชันเซนเซอร์ถูกนำไป
ใช้ในการตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาดในระบบอัตโนมัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงความสามารถในการผลิตของคุณ! ชุดตัวอย่างจริง ของผลลัพธ์จากการติดตั้ง (การตรวจสอบในกระบวนการ) ด้วยระบบการประมวลผลด้วยข้อมูลภาพ
เพราะเหตุใดกระบวนการตรวจสอบจึงสามารถนำไปสู่การ
ปรับปรุงความสามารถในการผลิต? ด้วยการใช้ตัวอย่างแบบ
ง่ายเพื่อแนะนำผลลัพธ์จากการติดตั้ง IM ซีรี่ส์ ที่สามารถทำการ
วัดขนาดได้ถึง 99 จุด พร้อมกันภายในเวลาไม่กี่วินาทีได้อย่าง
ง่ายดาย ดาวน์โหลดเอกสารซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่
ทำงานอยู่ในแผนกผลิตและแผนกประกันคุณภาพได้ฟรีแล้ววันนี้

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site