1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2014

จดหมายข่าว 2014

14 ตุลาคม 2014

หัวข้อ :

เลเซอร์โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์อเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในระดับเดียวกัน

e-News@KEYENCE
เลเซอร์โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์อเนกประสงค์
LR-Z ซีรี่ส์ที่มาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ คือ มีโครงสร้าง
สแตนเลสสตีล ใช้งานได้ง่าย และประสิทธิภาพในการ
ตรวจจับดีที่สุดในระดับเดียวกัน
ข้อมูลพื้นฐานของเลเซอร์ที่สามารถศึกษาได้ภายในเวลาเพียง 10 นาที
คู่มือทางเทคนิคของเราที่เป็นที่นิยมฉบับนี้มีเนื้อหาที่
สมบูรณ์ไปด้วยการอธิบายด้วยไดอะแกรมสำหรับข้อมูล อาทิเช่น ชนิดของเลเซอร์และคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละ
ความยาวคลื่น
เทคนิคการวัดสำหรับผู้ใช้งานเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D
เนื้อหาที่จะช่วยให้คุณพัฒนาความสามารถในการวัด
รูปแบบต่างๆ เช่น รูปร่าง ความสูงที่ต่างกัน ช่องว่าง และ
ความกว้าง ด้วยการประยุกต์เทคนิคต่างๆที่ออกแบบโดย
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
ชุดคู่มือตัวอย่างจริงที่ได้จากการใช้งาน IM ซีรี่ส์ ซึ่งใช้เวลาในการ ตรวจสอบขนาดเพียง 1/50 ของเวลาที่ใช้วัดด้วยอุปกรณ์รุ่นทั่วไป!
เพียงแค่วางชิ้นงานบนแท่นวัดและกดปุ่มวัด ระบบวัด
ขนาดด้วยการประมวลผลภาพ IM ซีรี่ส์ ก็สามารถวัดชิ้น
งานได้ถึง 99 จุด ได้ในเวลาเดียวกัน
แคตตาล็อกระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เต็มไปด้วยเทคนิคการกำจัด ไฟฟ้าสถิตและการประยุกต์ใช้งานต่างๆ
คุณสามารถใช้แคตตาล็อกเล่มนี้เลือกระบบกำจัดไฟฟ้า
สถิต ซึ่งมีทั้งชนิดบาร์ ชนิดพัดลม และชนิดเฉพาะจุด ให้
เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานและการติดตั้งของคุณได้
เพราะเหตุใดผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านจึงเปลี่ยนมาใช้งานดิจิตอล ไมโครสโคปแทนออปติคัลไมโครสโคป?
ด้วยคู่มือทางเทคนิคเล่มนี้ คุณจะได้ทราบถึงข้อได้เปรียบ
ต่างๆของดิจิตอลไมโครสโคป อาทิเช่น "ลดเวลาในการ
ปรับโฟกัส" และ "สามารถวัดขนาดของชิ้นงานได้"

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป