ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2014

จดหมายข่าว 2014

09 กันยายน 2014

หัวข้อ :

เลเซอร์มาร์กเกอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

e-News@KEYENCE
การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์มาร์กเกอร์สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรม ยานยนต์
ชุดคู่มือการประยุกต์ใช้งานเลเซอร์มาร์กเกอร์ – ฉบับ
อุตสาหกรรมยานยนต์

เลเซอร์มาร์กเกอร์ของคีย์เอ็นซ์ได้มีการใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายในสายการผลิต? เราได้จัดทำคู่มือการประยุกต์
ใช้งานที่รวมทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกัน
ระหว่างเลเซอร์มาร์กเกอร์กับดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ไปจนถึง
การแนะนำการจัดการคุณภาพในการมาร์กโค้ดที่รวมไปถึงการ
ใช้งานเลเซอร์มาร์กเกอร์กับเครื่องอ่านโค้ดแบบ 2D
"เหตุผล 10 ข้อ ที่ผู้ใช้งานไมโครสโคปเปลี่ยนมาใช้งานดิจิตอล ไมโครสโคป"
ประโยชน์ 10 ข้อ ที่ได้รับจากการใช้งานดิจิตอลไมโคร
สโคปซึ่งไมโครสโคปรุ่นทั่วไปไม่สามารถทำได้

เราได้รวม "10 หัวข้อ" ที่ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานกล้องไมโครสโคป
สำหรับการตรวจสอบได้รับประโยชน์สูงสุดหลังจากเปลี่ยนมา
ใช้งานกล้องดิจิตอลไมโครสโคป

ดู "10 หัวข้อ" นวัตกรรมสำหรับการตรวจสอบจากการใช้งาน
ดิจิตอลไมโคสโคปที่เป็นที่สนใจของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลาย
อุตสาหกรรม
เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับระยะประสิทธิภาพสูง
เซนเซอร์ชนิดนี้สามารถหาจุดและตรวจจับระยะไกลได้
โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสีหรือพื้นผิวของชิ้นงาน

ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS GV ซีรี่ส์สามารถแก้ปัญหา
การประยุกต์ใช้งานที่คุณลักษณะของชิ้นงานยากเกินความ
สามารถของเซนเซอร์รุ่นทั่วไป เทคโนโลยีตรวจจับระยะของ GV
ซีรี่ส์สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างมีเสถียรภาพโดยไม่ต้อง
คำนึงถึงผิวหรือประเภทของชิ้นงาน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยคุณสมบัติ
ขั้นสูงต่างๆที่มียังช่วยให้ GV ซีรี่ส์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปรับแต่งได้
ง่ายสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ยากที่สุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
คุณวัดชิ้นงานขนาดเล็กโดยไม่ต้องสัมผัสอย่างไร?
คู่มือเทคโนโลยีการวัด
เราขอแนะนำเครื่องมือวัดที่สามารถวัดชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์และ
ชิ้นงานอื่นๆที่มีขนาดเล็กโดยไม่ต้องสัมผัสได้อย่างแม่นยำ ทั้งยัง
แนะนำเกี่ยวกับหลักการที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นกัน
"SJ ซีรี่ส์" คือเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ทรงพลัง ความเร็วในการ กำจัดไฟฟ้าสถิตสูง การไหลของอากาศน้อย และต้องการการบำรุง รักษาที่น้อยมาก
SJ ซีรี่ส์ใช้วิธีการกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบ I.C.C. ที่มีการ
ควบคุมการปรับสมดุลของไอออนโดยอัตโนมัติด้วยความ
แม่นยำสูงเพื่อให้ได้ผลการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้มากที่สุด
ทั้งยังมีโครงสร้างของอากาศที่เหมาะสมทำให้ใช้การไหล
ของอากาศน้อยซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก

คีย์เอ็นซ์มีเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตทั้งชนิดบาร์ ชนิดพัดลมและชนิด
เฉพาะจุด เพื่อให้คุณได้เลือกใช้งานตามความต้องการ เรายังมี
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้งานจริงที่ใช้เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต
ทุกชนิดของเราในที่ทำงานที่แตกต่างกัน ติดต่อคีย์เอ็นซ์หากคุณ
กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site