ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2014

จดหมายข่าว 2014

14 มกราคม 2014

หัวข้อ :

เลเซอร์มาร์กเกอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

e-News@KEYENCE
การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์มาร์กเกอร์สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์
ชุดคู่มือการประยุกต์ใช้งานเลเซอร์มาร์กเกอร์ –
ฉบับอุตสาหกรรมยานยนต์

เลเซอร์มาร์กเกอร์ของคีย์เอ็นซ์ได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
ในสายการผลิต? เราได้จัดทำคู่มือการประยุกต์ใช้งานที่รวมทุกอย่าง
ตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันระหว่างเลเซอร์มาร์กเกอร์กับ
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ไปจนถึงการแนะนำการจัดการคุณภาพใน
การมาร์กโค้ดที่รวมไปถึงการใช้งานเลเซอร์มาร์กเกอร์กับเครื่องอ่าน
โค้ดแบบ 2D
Download Now
ปัญหาหน้างานที่ต้องการการควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ
มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนของกรณีที่ต้องการวิเคราะห์และตรวจ
สอบคุณภาพหลายๆครั้งในเวลาเดียวกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพใน
การทำงานที่หลากหลาย

เราขอแนะนำคุณถึง "ปัญหา" ที่พบโดยช่างเทคนิคที่ใช้ไมโครสโคป
4 ประเภทหลัก พร้อมด้วยตัวอย่างซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว คู่มือเล่มนี้
ประกอบไปด้วยตัวอย่างที่ "ระบบ 4 in 1" สามารถเชื่อมฟังก์ชั่นการ
ทำงานของไมโครสโคปที่แตกต่างกันทั้ง 4 ประเภท เพื่อใช้แก้ไข
ปัญหาต่างๆได้ภายในเครื่องเดียว
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Download Now
เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับระยะประสิทธิภาพสูง
เซนเซอร์ชนิดนี้สามารถหาจุดและตรวจจับระยะไกลได้โดยที่
ไม่ได้รับผลกระทบจากสีหรือพื้นผิวของชิ้นงาน

ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS GV ซีรี่ส์สามารถแก้ปัญหาการ
ประยุกต์ใช้งานที่คุณลักษณะของชิ้นงานยากเกินความสามารถของ
เซนเซอร์รุ่นทั่วไป เทคโนโลยีตรวจจับระยะของ GV ซีรี่ส์สามารถ
ตรวจจับชิ้นงานได้อย่างมีเสถียรภาพโดยไม่ต้องคำนึงถึงผิวหรือ
ประเภทของชิ้นงาน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงต่างๆที่มียัง
ช่วยให้ GV ซีรี่ส์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปรับแต่งได้ง่ายสำหรับการ
ประยุกต์ใช้งานที่ยากที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Download Now
คุณวัดชิ้นงานขนาดเล็กโดยไม่ต้องสัมผัสอย่างไร?
คู่มือเทคโนโลยีการวัด
เราขอแนะนำเครื่องมือวัดที่สามารถวัดชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์และชิ้น
งานอื่นๆที่มีขนาดเล็กโดยไม่ต้องสัมผัสได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังแนะนำ
เกี่ยวกับหลักการที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นกัน
Download Now
"SJ ซีรี่ส์" คือเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ทรงพลัง ความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตสูง การไหลของอากาศน้อย และต้องการการบำรุงรักษาที่น้อยมาก
SJ ซีรี่ส์ใช้วิธีการกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบ I.C.C. ที่มีการควบคุม
การปรับสมดุลของไอออนโดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูง
เพื่อให้ได้ผลการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้มากที่สุด ทั้งยังมีโครง
สร้างของอากาศที่เหมาะสมทำให้ใช้การไหลของอากาศน้อย
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก

คีย์เอ็นซ์มีเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตทั้งชนิดบาร์ ชนิดพัดลมและชนิด
เฉพาะจุด เพื่อให้คุณได้เลือกใช้งานตามความต้องการ เรายังมี
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้งานจริงที่ใช้เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต
ทุกชนิดของเราในที่ทำงานที่แตกต่างกัน ติดต่อคีย์เอ็นซ์หาก
คุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
Download Now

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site