ฟังก์ชัน Machine Operation Recorder

1. การบันทึก

บันทึกอุปกรณ์ กล้อง และเหตุการณ์ทั้งหมด ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันบันทึกการทำงานในตัวจะบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดในช่วงก่อนและหลังการปิดเครื่อง
ซึ่งจะช่วยให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังเกิดปัญหาได้อย่างชัดเจน

อุปกรณ์ กล้อง และเหตุการณ์ทั้งหมด [บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด]

2. การเล่น

เล่นข้อมูลอุปกรณ์ กล้อง และเหตุการณ์ทั้งหมดที่บันทึกไว้แบบซิงโครไนซ์

ข้อมูลที่บันทึกไว้จะซิงโครโนซ์กันตามเวลาการตรวจสอบแบบย้อนหลัง
การแสดงผลโปรแกรมแลดเดอร์ ภาพจากกล้องและเหตุการณ์ต่างๆ จะซิงโครไนซ์กันตามเวลาเพื่อให้สามารถทราบถึงสถานะได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องตรวจสอบในพื้นที่หน้างาน

การเล่นข้อมูลที่บันทึกไว้แบบซิงโครไนซ์ [โหมดเล่นซ้ำ]

3. การวิเคราะห์

ฟังก์ชันวิเคราะห์โปรแกรมแลดเดอร์สำหรับการระบุสาเหตุของปัญหา

โปรแกรมแลดเดอร์จะได้รับการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ และฟังก์ชันการสร้างความสัมพันธ์ในตัวจะจัดระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ โดยสามารถใช้ฟังก์ชันเปรียบเทียบรูปคลื่นในการซ้อนทับรูปคลื่นสัญญาณที่ปกติและไม่ปกติได้ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการดีบักดีขึ้น

การตรวจจับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ [การสร้างความสัมพันธ์ของสัญญาณ], การเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยรอบการทำงานปกติ
 [ฟังก์ชันเปรียบเทียบรูปคลื่นสัญญาณ]

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก