ประเทศไทย

ร่วมสนุกกับแบบสอบถามเกี่ยวกับเครื่องมือวัด

หมดเขตส่ง
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบกลับ

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • สิ้นสุดการรับแบบถามในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ 100 ท่านแรกที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน
  • จำกัดของที่ระลึก 1 ชิ้นต่อ 1 ท่านเท่านั้น
  • ของที่ระลึกจะจัดส่งถึงท่านประมาณ 6-8 สัปดาห์ หลังปิดรับแบบสอบถาม
  • ของที่ระลึกอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
  • ท่านไม่สามารถเลือกสีของของที่ระลึกได้

คำถามในการร่วมสนุก เกี่ยวกับเครื่องมือวัด
Q1. บริษัทของท่านมีการใช้เครื่องมือวัดประเภท Profile projector หรือ Measuring microscope อยู่บ้างหรือไม่ (จำเป็น)
Q2. ชิ้นส่วนที่บริษัทท่านผลิต ส่วนใหญ่แล้วมีขนาดประมาณเท่าไหร่ (จำเป็น)
Q3. บริษัทของท่านมีแผนที่จะซื้อ หรือปรับปรุงเครื่องมือวัดปัจจุบันบ้างหรือไม่ (จำเป็น)
Q4. ท่านต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดรุ่นใหม่ล่าสุดของเราทางด้านใดบ้างหรือไม่ (จำเป็น)

หมดเขตส่ง
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบกลับ