กล้องอเนกประสงค์ในตัว

ทำการมาร์กและอ่านโค้ดได้ในอุปกรณ์เดียว
KEYENCE ผลิตทั้งเลเซอร์มาร์กเกอร์และเครื่องอ่านโค้ดโดยมุ่งเน้นการนำเสนอระบบสำหรับการติดตามและการตรวจสอบ เลเซอร์มาร์กเกอร์ MD-X ซีรี่ส์มีเครื่องอ่านโค้ด 2D และตัวตรวจสอบในตัวเพื่อให้สามารถมาร์กและและตรวจสอบโค้ด 2D ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แยกต่างหาก
*จำเป็นต้องมี Add-in เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

ฟังก์ชันการยืนยันการมาร์กหลายรายการ

การตรวจสอบการมาร์ก
ภาพจะได้รับการบันทึกด้วยกล้องในตัว ก่อนและหลังการมาร์กเพื่อยืนยันการมาร์ก จะมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเปรียบต่างระหว่างภาพสองภาพ และสามารถตั้งค่าเกณฑ์เพื่อทำการยืนยันการมาร์กโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันการมาร์กผิดพลาดได้

ฟังก์ชันช่องมองภาพ
คุณสามารถใช้กล้องในตัวในการยืนยันตำแหน่งและผลลัพธ์การมาร์กได้เนื่องจากกล้องอยู่ในแนวโคแอกเชียลเดียวกับกลไกที่บังคับลำแสงเลเซอร์ในขณะทำงาน ซึ่งจะทำให้จัดแนวในระหว่างตั้งค่าและตรวจสอบตำแหน่งในระหว่างการผลิตได้ง่าย เป็นการช่วยกำจัดการมาร์กพลาดและการเกิดชิ้นงานเสีย