CMM แบบใหม่! วัดขนาด+รูปทรง พร้อมเทียบ CAD ชิ้นงานพลาสติกและยางได้หมดในเครื่องเดียว

XM ซีรี่ส์ เครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือ แคตตาล็อก

XM ซีรี่ส์ เครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือ แคตตาล็อก

  • [ชนิดไฟล์]PDF:7.55MB

ฉันสนใจที่จะ...

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

ขั้นต่ำ 7 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่าง