3 มูลค่าเพิ่ม! เพียงใช้เครื่องอ่านโค้ดเช็กงานแทน “คน”

เครื่องอ่านโค้ดรับประกันสามวิธี เพื่อเพิ่มมูลค่า [สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง]

เครื่องอ่านโค้ดรับประกันสามวิธี เพื่อเพิ่มมูลค่า [สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง]

  • [ชนิดไฟล์]PDF:1.54MB

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

ขั้นต่ำ 7 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่าง