พบ “ตำหนิ/สิ่งแปลกปลอม” ในบรรจุภัณฑ์ได้แม่นยำและเร็วกว่า ด้วยวิชันซิสเต็ม

ช่วยลดต้นทุนของคุณ ตั้งแต่วันนี้ [ผู้ผลิตอาหารและ บรรจุภัณฑ์]

ช่วยลดต้นทุนของคุณ ตั้งแต่วันนี้ [ผู้ผลิตอาหารและ บรรจุภัณฑ์]

  • [ชนิดไฟล์]PDF:2.2MB

ฉันสนใจที่จะ...

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

ขั้นต่ำ 7 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่าง