ประเทศไทย

รายการที่แนะนำ

คู่มือแนะนำไมโครสโคปแบบดิจิตอล ส่วนที่ 1 [แนวความคิดของผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการสรัางภาพ]

คู่มือแนะนำไมโครสโคปแบบดิจิตอล ส่วนที่ 1 [แนวความคิดของผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการสรัางภาพ]

  • [ชนิดไฟล์]PDF:1.92MB

คู่มือแนะนำไมโครสโคปแบบดิจิตอล ส่วนที่ 2 [ความสามารถในการตรวจสอบของการถ่ายภาพดิจิตอล]

คู่มือแนะนำไมโครสโคปแบบดิจิตอล ส่วนที่ 2 [ความสามารถในการตรวจสอบของการถ่ายภาพดิจิตอล]

  • [ชนิดไฟล์]PDF:1.29MB

คู่มือแนะนำไมโครสโคปแบบดิจิตอล ส่วนที่ 3 [การถ่ายภาพแบบเต็มโฟกัสและการจัดองค์ประกอบด้านความลึก]

คู่มือแนะนำไมโครสโคปแบบดิจิตอล ส่วนที่ 3 [การถ่ายภาพแบบเต็มโฟกัสและการจัดองค์ประกอบด้านความลึก]

  • [ชนิดไฟล์]PDF:2.84MB

คู่มือแนะนำไมโครสโคปแบบดิจิตอล ส่วนที่ 4 [วิธีการส่องสว่าง]

คู่มือแนะนำไมโครสโคปแบบดิจิตอล ส่วนที่ 4 [วิธีการส่องสว่าง]

  • [ชนิดไฟล์]PDF:1.69MB

ลงชื่อเข้าใช้

อีเมล์แอดเดรส
รหัสผ่าน

หากคุณไม่มีบัญชี โปรดลงทะเบียนด้านล่าง

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ (*) และกดปุ่ม ‘ส่ง’

  • * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก
อีเมล์แอดเดรส *
รหัสผ่าน * ขั้นต่ำ 7 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่าง
จดหมายข่าว
ประเทศ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อบริษัท *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ที่อยู่ *
เมือง / อำเภอ *
รหัสไปรษณีย์ *