ประเทศไทย

ดาวน์โหลดอย่างรวดเร็ว

รายการที่แนะนำ

การใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ การวัดอย่างมีเสถียรภาพ เล่ม 1 [การทำความเข้าใจสาเหตุและมาตรการรับมือสำหรับ ข้อผิดพลาดในการวัดที่นอกเหนือไปจากในข้อมูลจำเพาะ ] (ภาษาไทย)

การใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ การวัดอย่างมีเสถียรภาพ เล่ม 1 [การทำความเข้าใจสาเหตุและมาตรการรับมือสำหรับ ข้อผิดพลาดในการวัดที่นอกเหนือไปจากในข้อมูลจำเพาะ ] (ภาษาไทย)

  • [ชนิดไฟล์]PDF:1.09MB

การใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ การวัดอย่างมีเสถียรภาพ ฉบับที่ 2 [การวัดชิ้นงานที่ชิ้นส่วนต่างๆ สะท้อนแสงต่างกันให้ได้อย่างมีเสถียรภาพ ] (ภาษาไทย)

การใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ การวัดอย่างมีเสถียรภาพ ฉบับที่ 2 [การวัดชิ้นงานที่ชิ้นส่วนต่างๆ สะท้อนแสงต่างกันให้ได้อย่างมีเสถียรภาพ ] (ภาษาไทย)

  • [ชนิดไฟล์]PDF:2.07MB

การใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ เพื่อการวัดอย่างมีเสถียรภาพ เล่ม 3 [การวัดชิ้นงานที่มีชิ้นส่วนที่มีการสะท้อนแสงต่างกัน ได้อย่างมีเสถียรภาพ 2 ] (ภาษาไทย)

การใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ เพื่อการวัดอย่างมีเสถียรภาพ เล่ม 3 [การวัดชิ้นงานที่มีชิ้นส่วนที่มีการสะท้อนแสงต่างกัน ได้อย่างมีเสถียรภาพ 2 ] (ภาษาไทย)

  • [ชนิดไฟล์]PDF:1.39MB

การใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ เพื่อให้วัดได้อย่างมีเสถียรภาพ เล่ม 4 [ผลกระทบของการสั่นสะเทือน ] (ภาษาไทย)

การใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ เพื่อให้วัดได้อย่างมีเสถียรภาพ เล่ม 4 [ผลกระทบของการสั่นสะเทือน ] (ภาษาไทย)

  • [ชนิดไฟล์]PDF:1.07MB

การใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ การวัดอย่างมีเสถียรภาพ ฉบับที่ 5 ลิเนียริตี้ [Linearity] (ภาษาไทย)

การใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ การวัดอย่างมีเสถียรภาพ ฉบับที่ 5 ลิเนียริตี้ [Linearity] (ภาษาไทย)

  • [ชนิดไฟล์]PDF:679KB

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย)

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย)

  • [ชนิดไฟล์]PDF:9.68MB

ลงชื่อเข้าใช้

อีเมล์แอดเดรส
รหัสผ่าน

หากคุณไม่มีบัญชี โปรดลงทะเบียนด้านล่าง

การลงทะเบียนผู้ใช้

โปรดกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ใช้ง่ายนี้ หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดกดปุ่ม "ส่ง" ที่ด้านล่างของหน้า

  • * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก
อีเมล์แอดเดรส *
รหัสผ่าน * ขั้นต่ำ 7 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่าง
จดหมายข่าว
ประเทศ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อบริษัท *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ที่อยู่ *
เมือง / อำเภอ *
รหัสไปรษณีย์ *