ประเทศไทย

หมดเขตส่ง
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบกลับ

แบบสอบถามการใช้งานเซนเซอร์แบบสัมผัสชิ้นงาน

กรุณาตอบคำถามด้านล่างตามการใช้งานเซนเซอร์แบบสัมผัสของคุณ (กรุณาตอบทุกข้อ)
Q1.คุณมีการใช้งานดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัส (เครื่องมือวัด) หรือไม่? (หรือเคยเลือกใช้เซนเซอร์นี้หรือไม่?) *
Q2. คุณต้องการปรับปรุงกระบวนการในปัจจุบันอย่างไร หรือคุณกำลังมองหาเซนเซอร์ชนิดใดอยู่หรือไม่? (คำตอบของคุณจะถูกใช้เพื่อพัฒนาเซนเซอร์ของเราในอนาคต) *

Q2. ในแต่ละปีคุณมีการจัดซื้อเซนเซอร์กี่ครั้ง? *
Q3.คุณมีงบประมาณในการจัดซื้อเซนเซอร์หนึ่งชุดเท่าใด? (* หนึ่งชุดประกอบด้วยหัวเซนเซอร์และแอมพลิฟายเออร์) *
Q4. คุณใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตใดบ้าง? (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) *
Q5. ในการเลือกใช้งานเซนเซอร์ คุณพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษ? (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) *
Q6. กรุณาเลือกสโตรก (ช่วงการวัดของเซนเซอร์) ของรุ่นที่คุณใช้งาน (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) *
Q7. คุณเคยพิจารณาเลือกใช้งานรุ่นพิเศษดังต่อไปนี้หรือไม่? *
Q8. หากคุณเลือก “อื่นๆ” ใน Q7. กรุณาระบุรุ่นที่คุณพิจารณา

Q9. ในอนาคตคุณมีการวางแผนที่จะผลิตอุปกรณ์ จิ๊ก ฯลฯ และอาจพิจารณาใช้งานเซนเซอร์แบบสัมผัสด้วยหรือไม่? *

หมดเขตส่ง
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบกลับ