ประเทศไทย

แบบสอบถามการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการไหล

หมดเขตส่ง
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบกลับ

แบบสอบถามการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการไหล

*ข้อตกลงและเงื่อนไข:
- สิ้นสุดการตอบแบบสอบถามในวันที่ 30 เมษายน 2558
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของที่ระลึกสำหรับ 200 ท่านแรกที่ตอบแบบสอบถาม
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- ของที่ระลึก 1 ชิ้นต่อลูกค้า 1 ท่าน
- สีของของที่ระลึกอาจแตกต่างกัน
- จัดส่งของที่ระลึกให้จนกว่าของจะหมด
- การจัดส่งใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ (หลังจากหมดเขต)
- ต้องใส่ที่อยู่อีเมล์ของบริษัทให้ถูกต้อง

Q1. คุณเคยติดตั้งมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลวที่เครื่องจักรหรือไม่?*
Q2. กรุณาระบุกระบวนการทำงานหรือจุดประสงค์ในการติดตั้ง*

กระบวนการทำงาน หรือ เครื่องจักร

ของเหลว (น้ำ น้ำมัน นม อื่นๆ)

ของเหลวที่ใช้ (เครื่องหล่อเย็น น้ำหล่อเย็น อื่นๆ)

จุดประสงค์ในการติดตั้งเซนเซอร์วัดอัตรการไหล

Q3. ถ้าคุณสามารถติดตั้งเซนเซอร์วัดอัตราไหลอย่างง่ายดาย คุณจะติดตั้งตรงไหน กรุณาระบุเหตุผลและจุดประสงค์*

กระบวนการทำงาน หรือ เครื่องจักร

ของเหลว (น้ำ น้ำมัน นม อื่นๆ)

ของเหลวที่ใช้ (เครื่องหล่อเย็น น้ำหล่อเย็น อื่นๆ)

จุดประสงค์ในการติดตั้งเซนเซอร์วัดอัตรการไหล

Q4. คุณมีแผนการใช้งาน หรือติดตั้งเซนเซอร์วัดอัตราการไหลหรือไม่?*
Q5. ถ้าคำตอบคือใช่ กรุณาระบุอุปสรรคที่คุณคิดว่าอาจจะพบ
ถ้าคำตอบคือไม่ใช่ กรุณาระบุเหตุผล*

หมดเขตส่ง
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบกลับ