ประเทศไทย

แบบสอบถามการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการไหล

หมดเขตส่ง
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบกลับ

แบบสอบถามการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการไหล

*ข้อตกลงและเงื่อนไข:
- สิ้นสุดการตอบแบบสอบถามในวันที่ 30 เมษายน 2558
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของที่ระลึกสำหรับ 200 ท่านแรกที่ตอบแบบสอบถาม
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- ของที่ระลึก 1 ชิ้นต่อลูกค้า 1 ท่าน
- สีของของที่ระลึกอาจแตกต่างกัน
- จัดส่งของที่ระลึกให้จนกว่าของจะหมด
- การจัดส่งใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ (หลังจากหมดเขต)
- ต้องใส่ที่อยู่อีเมล์ของบริษัทให้ถูกต้อง

Q1. คุณดูแลเครื่องจักรชนิดใด?*
Q2. คุณทำหน้าที่อะไร?*
Q3. คุณเคยติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการไหลในเครื่องจักรของคุณหรือไม่?*
Q4. คุณใช้เซนเซอร์ตรวจจับการไหลเพื่อตรวจจับการไหลของอะไร?*
Q5. คุณใช้เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบใด?*
Q6. คุณเลือกใช้ยี่ห้อใด?*
Q7. เซนเซอร์ตรวจจับการไหลที่คุณใช้ราคาเท่าไหร่?*

Q8. คุณมีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการไหลในเครื่องจักรอื่นอีกหรือไม่?*
Q9. เซนเซอร์ตรวจจับการไหลที่ใช้เป็นแบบใดบ้าง? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*
Q10. คุณเลือกใช้ยี่ห้อใด? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*
Q11. คุณต้องการให้เซนเซอร์ตรวจจับการไหลมีคุณสมบัติเพิ่มเติมข้อใดบ้าง?*
Q12. ถ้าคุณสามารถเพิ่มจอแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับเซนเซอร์ตรวจจับการไหลได้ คุณต้องการใช้ตรวจจับสิ่งใด?*

หมดเขตส่ง
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบกลับ