ประเทศไทย

ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 200 ท่านแรกจะได้รับ USB memory เป็นที่ระลึก

หมดเขตส่ง
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบกลับ

เงื่อนไขและข้อตกลง
ข้อเสนอนี้สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
ของที่ระลึก 1 ชิ้นต่อ 1 ท่าน
ของที่ระลึกอาจคละสี
ของที่ระลึกจะถูกจัดส่งภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากวันหมดเขตตอบแบบสอบถาม
กรุณากรอกที่อยู่อีเมล์ของบริษัทของท่าน

Q1. คุณมีโครงการจะใช้ PLC หรือไม่ (จำเป็น)
Q1-2. PLC แบรนด์ไหนที่คุณกำลังพิจารณาจะใช้ (จำเป็น)
Q1-3. ผลิตภัณฑ์รุ่นไหนที่คุณพิจารณาจะใช้ ※สามารถเลือกได้หลายคำตอบ (จำเป็น)
Q1-4. กรุณาบอกเราถึงคุณสมบัติที่คุณใช้เลือก PLC (กรุณาเลือก 2 ข้อหลัก) (จำเป็น)
Q2. คุณเลือก PLC ด้วยตัวเองหรือไม่ (จำเป็น)
Q2-1. PLC แบรนด์ไหนที่คุณเลือกใช้ประจำ (จำเป็น)
Q2-2. ผลิตภัณฑ์รุ่นไหนที่คุณเลือกใช้ประจำ (จำเป็น)
Q2-3. คุณเลือกใช้ PLC จำนวนเท่าไหร่ใน 1 ปี (จำเป็น)
Q2-4. กรุณาบอกเราถึงคุณสมบัติที่คุณใช้เลือก PLC (กรุณาเลือก 2 ข้อหลัก) (จำเป็น)
Q3. กรุณาบอกเราว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ไหนบ้าง (จำเป็น)

หมดเขตส่ง
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบกลับ