1. หน้าหลัก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. เทคโนโลยีของเรา

เกี่ยวกับเราเทคโนโลยีของเรา

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คีย์เอ็นซ์รับรองว่าสิ่งต่อไปนี้ "รุ่นแรก" "เร็วที่สุด"
"รายแรกในอุตสาหกรรม" และ "ดีที่สุดในระดับเดียวกัน" จะเป็นมาตรฐาน
ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอุตสาหกรรม
ด้วยการค้นคว้าและพัฒนาภายในองค์กรอย่างมุ่งมั่น

ผลิตภัณฑ์ของคีย์เอ็นซ์ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการวิจัยของลูกค้า ทีมค้นคว้าและพัฒนาภายในองค์กรของเราพยายามหาวิธี การที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของ KEYENCE ได้รับการผลิตให้ใช้งานได้ หลากหลาย จึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมและแก้ปัญหากระบวนการทำงานได้หลายรูปแบบ เรามุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในวันนี้ และตอบสนองความ ต้องการใช้งานในอนาคต

ที่คีย์เอ็นซ์คำว่า "รุ่นแรก" "เร็วที่สุด" "รายแรกในอุตสาหกรรม" และ "ดีที่สุดในระดับเดียวกัน" เป็นมาตรฐานควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ จากประสบการณ์ โดยตรงในสถานที่ปฏิบัติงานจริงมากกว่า 30 ปี ทำให้เราเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม