ยูนิตการสื่อสาร

DL ซีรี่ส์

DL ซีรี่ส์ - ยูนิตการสื่อสาร

สามารถประหยัดสายไฟได้อย่างมากด้วยเครือข่ายเปิดรุ่นใหม่

 • CE Marking
 • UL Listing(c/us)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

คุณลักษณะ

 • สามารถอ่านผลการวิเคราะห์และค่าการวัด อินพุตควบคุม และเปลี่ยนค่าความคลาดเคลื่อนด้วยการเชื่อมต่อ DL ซีรี่ส์เข้ากับเซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ เพื่อสื่อสารกับ PLC และเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านี้

  รายการที่ดาวน์โหลดมากที่สุด

   • Trade Shows and Exhibitions
   • eNews Subscribe

   เซนเซอร์ (Sensor)