ม่านแสงนิรภัย

GL-R ซีรี่ส์

เลือกภาษา

รุ่น

GL-R12HG

GL-R16HG

GL-R20HG

GL-R24HG

GL-R28HG

GL-R32HG

เวลาตอบสนอง (OSSD) (ms)

การซิงโครไนซ์ด้วยสาย, การซิงโครไนซ์ระบบแถวเดียว
หรือการซิงโครไนซ์ด้วยแสง (ช่อง 0)

ON→OFF

6.6

7

7.4

7.9

OFF→ON

48.7*1

49.3*1

50*1

50.6*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

63.1*2

64.9*2

66.6*2

68.3*2

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
(ช่อง A หรือ B)

ON→OFF

7.4

8.1

8.8

9.5

10.2

10.9

OFF→ON

49.9*1

50.9*1

52*1

53*1

54*1

55.1*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

66.3*2

69.1*2

71.9*2

74.7*2

77.5*2

80.2*2

*1 ถ้ามีการบดบังในโซนการตรวจจับน้อยกว่า 80 ms เวลาตอบสนอง (OFF เปลี่ยนเป็น ON) จะเป็น 80 ms หรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า OSSD รักษาสถานะ OFF เป็นเวลานานกว่า 80 ms
*2 “ถูกบังทั้งหมด” หมายถึงสถานการณ์ที่ GL-R ทำงานในระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
และตัวส่งและตัวรับไม่ได้ซิงโครไนซ์ (ทั้งแกนลำแสงด้านบนและด้านล่างถูกบัง) ในสถานการณ์นี้
เวลาตอบสนองจะนานขึ้นเพราะ GL-R จะซิงโครไนซ์ตัวส่งและตัวรับก่อน
แล้วจึงกำหนดว่าไม่ถูกบังหรือถูกบัง

รุ่น

GL-R40HG

GL-R44HG

GL-R56HG

เวลาตอบสนอง (OSSD) (ms)

การซิงโครไนซ์ด้วยสาย, การซิงโครไนซ์ระบบแถวเดียว
หรือการซิงโครไนซ์ด้วยแสง (ช่อง 0)

ON→OFF

8.7

9.2

10.5

OFF→ON

51.9*1

52.6*1

54.5*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

71.8*2

73.5*2

78.7*2

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
(ช่อง A หรือ B)

ON→OFF

12.3

12.9

15

OFF→ON

57.2*1

58.2*1

61.4*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

85.8*2

88.6*2

96.9*2

*1 ถ้ามีการบดบังในโซนการตรวจจับน้อยกว่า 80 ms เวลาตอบสนอง (OFF เปลี่ยนเป็น ON) จะเป็น 80 ms หรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า OSSD รักษาสถานะ OFF เป็นเวลานานกว่า 80 ms
*2 “ถูกบังทั้งหมด” หมายถึงสถานการณ์ที่ GL-R ทำงานในระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
และตัวส่งและตัวรับไม่ได้ซิงโครไนซ์ (ทั้งแกนลำแสงด้านบนและด้านล่างถูกบัง) ในสถานการณ์นี้
เวลาตอบสนองจะนานขึ้นเพราะ GL-R จะซิงโครไนซ์ตัวส่งและตัวรับก่อน
แล้วจึงกำหนดว่าไม่ถูกบังหรือถูกบัง

รุ่น

GL-R23F

GL-R31F

GL-R39F

GL-R47F

GL-R55F

GL-R63F

GL-R71F

เวลาตอบสนอง (OSSD) (ms)

การซิงโครไนซ์ด้วยสาย, การซิงโครไนซ์ระบบแถวเดียว
หรือการซิงโครไนซ์ด้วยแสง (ช่อง 0)

ON→OFF

6.9

7.8

8.6

9.5

10.4

11.2

12.1

OFF→ON

49.2*1

50.5*1

51.8*1

53.1*1

54.3*1

55.6*1

56.9*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

64.4*2

67.9*2

71.3*2

74.8*2

78.3*2

81.7*2

85.2*2

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
(ช่อง A หรือ B)

ON→OFF

9.3

10.7

12.1

13.5

14.9

16.3

17.6

OFF→ON

52.7*1

54.8*1

56.9*1

59*1

61.1*1

63.2*1

65.3*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

74*2

79.5*2

85.1*2

90.7*2

96.3*2

101.8*2

107.4*2

*1 ถ้ามีการบดบังในโซนการตรวจจับน้อยกว่า 80 ms เวลาตอบสนอง (OFF เปลี่ยนเป็น ON) จะเป็น 80 ms หรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า OSSD รักษาสถานะ OFF เป็นเวลานานกว่า 80 ms
*2 “ถูกบังทั้งหมด” หมายถึงสถานการณ์ที่ GL-R ทำงานในระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
และตัวส่งและตัวรับไม่ได้ซิงโครไนซ์ (ทั้งแกนลำแสงด้านบนและด้านล่างถูกบัง) ในสถานการณ์นี้
เวลาตอบสนองจะนานขึ้นเพราะ GL-R จะซิงโครไนซ์ตัวส่งและตัวรับก่อน
แล้วจึงกำหนดว่าไม่ถูกบังหรือถูกบัง

รุ่น

GL-R79F

GL-R87F

GL-R95F

GL-R103F

GL-R111F

GL-R119F

GL-R127F

เวลาตอบสนอง (OSSD) (ms)

การซิงโครไนซ์ด้วยสาย, การซิงโครไนซ์ระบบแถวเดียว
หรือการซิงโครไนซ์ด้วยแสง (ช่อง 0)

ON→OFF

13

13.8

14.7

15.5

16.4

17.3

18.1

OFF→ON

58.2*1

59.5*1

60.8*1

62.1*1

63.4*1

64.7*1

66*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

88.6*2

92.1*2

95.5*2

99*2

102.4*2

105.9*2

109.4*2

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
(ช่อง A หรือ B)

ON→OFF

19

20.4

21.8

23.2

24.6

26

27.4

OFF→ON

67.4*1

69.4*1

71.5*1

73.6*1

75.7*1

77.8*1

79.9*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

113*2

118.5*2

124.1*2

129.7*2

135.2*2

140.8*2

146.4*2

*1 ถ้ามีการบดบังในโซนการตรวจจับน้อยกว่า 80 ms เวลาตอบสนอง (OFF เปลี่ยนเป็น ON) จะเป็น 80 ms หรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า OSSD รักษาสถานะ OFF เป็นเวลานานกว่า 80 ms
*2 “ถูกบังทั้งหมด” หมายถึงสถานการณ์ที่ GL-R ทำงานในระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
และตัวส่งและตัวรับไม่ได้ซิงโครไนซ์ (ทั้งแกนลำแสงด้านบนและด้านล่างถูกบัง) ในสถานการณ์นี้
เวลาตอบสนองจะนานขึ้นเพราะ GL-R จะซิงโครไนซ์ตัวส่งและตัวรับก่อน
แล้วจึงกำหนดว่าไม่ถูกบังหรือถูกบัง

รุ่น

GL-R08H

GL-R12H

GL-R16H

GL-R20H

GL-R24H

GL-R28H

GL-R32H

เวลาตอบสนอง (OSSD) (ms)

การซิงโครไนซ์ด้วยสาย, การซิงโครไนซ์ระบบแถวเดียว
หรือการซิงโครไนซ์ด้วยแสง (ช่อง 0)

ON→OFF

6.6

7

7.4

7.9

OFF→ON

48.7*1

49.3*1

50*1

50.6*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

63.1*2

64.9*2

66.6*2

68.3*2

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
(ช่อง A หรือ B)

ON→OFF

6.9

7.4

8.1

8.8

9.5

10.2

10.9

OFF→ON

49.1*1

49.9*1

50.9*1

52*1

53*1

54*1

55.1*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

64.2*2

66.3*2

69.1*2

71.9*2

74.7*2

77.5*2

80.2*2

*1 ถ้ามีการบดบังในโซนการตรวจจับน้อยกว่า 80 ms เวลาตอบสนอง (OFF เปลี่ยนเป็น ON) จะเป็น 80 ms หรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า OSSD รักษาสถานะ OFF เป็นเวลานานกว่า 80 ms
*2 “ถูกบังทั้งหมด” หมายถึงสถานการณ์ที่ GL-R ทำงานในระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
และตัวส่งและตัวรับไม่ได้ซิงโครไนซ์ (ทั้งแกนลำแสงด้านบนและด้านล่างถูกบัง) ในสถานการณ์นี้
เวลาตอบสนองจะนานขึ้นเพราะ GL-R จะซิงโครไนซ์ตัวส่งและตัวรับก่อน
แล้วจึงกำหนดว่าไม่ถูกบังหรือถูกบัง

รุ่น

GL-R36H

GL-R40H

GL-R44H

GL-R48H

GL-R52H

GL-R56H

เวลาตอบสนอง (OSSD) (ms)

การซิงโครไนซ์ด้วยสาย, การซิงโครไนซ์ระบบแถวเดียว
หรือการซิงโครไนซ์ด้วยแสง (ช่อง 0)

ON→OFF

8.3

8.7

9.2

9.6

10

10.5

OFF→ON

51.3*1

51.9*1

52.6*1

53.2*1

53.9*1

54.5*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

70*2

71.8*2

73.5*2

75.2*2

77*2

78.7*2

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
(ช่อง A หรือ B)

ON→OFF

11.6

12.3

12.9

13.6

14.3

15

OFF→ON

56.1*1

57.2*1

58.2*1

59.3*1

60.3*1

61.4*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

83*2

85.8*2

88.6*2

91.4*2

94.2*2

96.9*2

*1 ถ้ามีการบดบังในโซนการตรวจจับน้อยกว่า 80 ms เวลาตอบสนอง (OFF เปลี่ยนเป็น ON) จะเป็น 80 ms หรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า OSSD รักษาสถานะ OFF เป็นเวลานานกว่า 80 ms
*2 “ถูกบังทั้งหมด” หมายถึงสถานการณ์ที่ GL-R ทำงานในระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
และตัวส่งและตัวรับไม่ได้ซิงโครไนซ์ (ทั้งแกนลำแสงด้านบนและด้านล่างถูกบัง) ในสถานการณ์นี้
เวลาตอบสนองจะนานขึ้นเพราะ GL-R จะซิงโครไนซ์ตัวส่งและตัวรับก่อน
แล้วจึงกำหนดว่าไม่ถูกบังหรือถูกบัง

รุ่น

GL-R60H

GL-R64H

GL-R72H

GL-R80H

GL-R88H

GL-R96H

เวลาตอบสนอง (OSSD) (ms)

การซิงโครไนซ์ด้วยสาย, การซิงโครไนซ์ระบบแถวเดียว
หรือการซิงโครไนซ์ด้วยแสง (ช่อง 0)

ON→OFF

10.9

11.3

12.2

13.1

13.9

14.8

OFF→ON

55.2*1

55.8*1

57.1*1

58.4*1

59.7*1

61*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

80.4*2

82.1*2

85.6*2

89.1*2

92.5*2

96*2

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
(ช่อง A หรือ B)

ON→OFF

15.7

16.4

17.8

19.2

20.6

22

OFF→ON

62.4*1

63.4*1

65.5*1

67.6*1

69.7*1

71.8*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

99.7*2

102.5*2

108.1*2

113.7*2

119.2*2

124.8*2

*1 ถ้ามีการบดบังในโซนการตรวจจับน้อยกว่า 80 ms เวลาตอบสนอง (OFF เปลี่ยนเป็น ON) จะเป็น 80 ms หรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า OSSD รักษาสถานะ OFF เป็นเวลานานกว่า 80 ms
*2 “ถูกบังทั้งหมด” หมายถึงสถานการณ์ที่ GL-R ทำงานในระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
และตัวส่งและตัวรับไม่ได้ซิงโครไนซ์ (ทั้งแกนลำแสงด้านบนและด้านล่างถูกบัง) ในสถานการณ์นี้
เวลาตอบสนองจะนานขึ้นเพราะ GL-R จะซิงโครไนซ์ตัวส่งและตัวรับก่อน
แล้วจึงกำหนดว่าไม่ถูกบังหรือถูกบัง

รุ่น

GL-R04L

GL-R06L

GL-R08L

GL-R10L

GL-R12L

GL-R14L

GL-R16L

GL-R18L

เวลาตอบสนอง (OSSD) (ms)

การซิงโครไนซ์ด้วยสาย, การซิงโครไนซ์ระบบแถวเดียว
หรือการซิงโครไนซ์ด้วยแสง (ช่อง 0)

ON→OFF

6.6

OFF→ON

48.7*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

63.1*2

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
(ช่อง A หรือ B)

ON→OFF

6.9

7

7.4

7.7

8.1

8.4

OFF→ON

49.1*1

49.3*1

49.9*1

50.4*1

50.9*1

51.4*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

64.2*2

64.9*2

66.3*2

67.7*2

69.1*2

70.5*2

*1 ถ้ามีการบดบังในโซนการตรวจจับน้อยกว่า 80 ms เวลาตอบสนอง (OFF เปลี่ยนเป็น ON) จะเป็น 80 ms หรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า OSSD รักษาสถานะ OFF เป็นเวลานานกว่า 80 ms
*2 “ถูกบังทั้งหมด” หมายถึงสถานการณ์ที่ GL-R ทำงานในระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
และตัวส่งและตัวรับไม่ได้ซิงโครไนซ์ (ทั้งแกนลำแสงด้านบนและด้านล่างถูกบัง) ในสถานการณ์นี้
เวลาตอบสนองจะนานขึ้นเพราะ GL-R จะซิงโครไนซ์ตัวส่งและตัวรับก่อน
แล้วจึงกำหนดว่าไม่ถูกบังหรือถูกบัง

รุ่น

GL-R20L

GL-R22L

GL-R24L

GL-R26L

GL-R28L

GL-R30L

GL-R32L

เวลาตอบสนอง (OSSD) (ms)

การซิงโครไนซ์ด้วยสาย, การซิงโครไนซ์ระบบแถวเดียว
หรือการซิงโครไนซ์ด้วยแสง (ช่อง 0)

ON→OFF

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.7

7.9

OFF→ON

48.7*1

49*1

49.3*1

49.6*1

50*1

50.3*1

50.6*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

63.1*2

64*2

64.9*2

65.7*2

66.6*2

67.5*2

68.3*2

ระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
(ช่อง A หรือ B)

ON→OFF

8.8

9.1

9.5

9.8

10.2

10.5

10.9

OFF→ON

52*1

52.5*1

53*1

53.5*1

54*1

54.6*1

55.1*1

ถูกบังทั้งหมด→ON

71.9*2

73.3*2

74.7*2

76.1*2

77.5*2

78.9*2

80.2*2

*1 ถ้ามีการบดบังในโซนการตรวจจับน้อยกว่า 80 ms เวลาตอบสนอง (OFF เปลี่ยนเป็น ON) จะเป็น 80 ms หรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า OSSD รักษาสถานะ OFF เป็นเวลานานกว่า 80 ms
*2 “ถูกบังทั้งหมด” หมายถึงสถานการณ์ที่ GL-R ทำงานในระบบการซิงโครไนซ์ด้วยแสง
และตัวส่งและตัวรับไม่ได้ซิงโครไนซ์ (ทั้งแกนลำแสงด้านบนและด้านล่างถูกบัง) ในสถานการณ์นี้
เวลาตอบสนองจะนานขึ้นเพราะ GL-R จะซิงโครไนซ์ตัวส่งและตัวรับก่อน
แล้วจึงกำหนดว่าไม่ถูกบังหรือถูกบัง

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านี้

  รายการที่ดาวน์โหลดมากที่สุด

   • Trade Shows and Exhibitions
   • eNews Subscribe

   ซีรี่ส์เพิ่มเติมใน ม่านแสงนิรภัย

   ชนิดใน เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)

   ม่านแสงนิรภัย / Safety Sensor