Newsletter Sign Up.
Tell a Friend About Us!
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ปี
เครื่องมือ : 0 0บันทึกในหน้าเว็บไซต์ที่เข้าใช้บ่อย0 0รายการดาวน์โหลดส่วนบุคคล0 0ส่งอีเมล์ถึงเพื่อนๆ0 0พิมพ์หน้า0
ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ชนิดสแกนผิวหน้า LT-9000 ซีรี่ส์
การสนับสนุนและบริการ
การประยุกต์ใช้งาน

การวัดมุม

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติและการตรวจจับ

โปรดใช้เมนูแบบพูลดาวน์ของฝ่ายบริการข้างต้น เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ หากต้องการรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ตรวจสอบความหนาและความเอียงในเวลาเดียวกัน
การตรวจสอบมุมของชิ้นงานโปร่งใส
ความเอียงของฝาครอบกระจกและ CCD
LT-9000 ซีรี่ส์สามารถวัดความหนาของฝาครอบกระจกตลอดจนช่องห่างระหว่างฝาครอบกระจกกับส่วนที่เป็น CCD ได้ในเวลาเดียวกัน LT-9000 ซีรี่ส์สามารถวัดความเอียงของฝาครอบกระจกและความแตกต่างกันของการเอียงระหว่างฝาครอบกระจกกับส่วนที่เป็น CCD ได้ในเวลาเดียวกัน
การวัดการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของตัวอย่างที่นำมาทดสอบ
การตรวจสอบคุณสมบัติของชิ้นงาน
การตรวจสอบคุณสมบัติของตัวอย่างที่นำมาทดสอบ
เลเซอร์คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ชนิดสแกนพื้นผิว LT-9000 ซีรี่ส์ ใช้สำหรับวัดการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหลังการทดสอบแรงดึงเพื่อการประเมินคุณสมบัติของชิ้นงานโลหะ ความละเอียดในการวัดขนาด 0.01 µm วิธีการสแกนพื้นผิวที่มีความแม่นยำสูงเครื่องแรกของโลกนี้ สามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยำโดยไม่ได้รับกระทบจากประเภทหรือสีของโลหะ
การสนับสนุนและบริการ
เครื่องมือ : 0 0บันทึกในหน้าเว็บไซต์ที่เข้าใช้บ่อย0 0รายการดาวน์โหลดส่วนบุคคล0 0ส่งอีเมล์ถึงเพื่อนๆ0 0พิมพ์หน้า0
หัวข้อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 1D  
อีกครั้งกับเทคโนโลยีความเร็วสูงของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์ เซนเซอร์แบบ 1D!
คุณวัดชิ้นงานขนาดเล็กโดยไม่ต้องสัมผัสอย่างไร?  
คู่มือเทคโนโลยีการวัด
คู่มือที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการวัด  
คู่มือการประยุกต์ใช้งานการวัดที่มีความละเอียดสูง และการเลือกใช้เซนเซอร์ให้เหมาะสม
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ปี  
ฉบับล่าสุด ขอรับได้แล้ววันนี้
 
ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดแบบ 2D
 
6 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้งานเลเซอร์วัด โปรไฟล์แบบ 2D
 
เราได้เผยแพร่ชุดข้อมูลที่มีคำแนะนำและเคล็ดลับที่เป็น ประโยชน์เกี่ยวกับเทคนิคในการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ ภายใน เอกสารเหล่านี้ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นโดยละเอียดในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น กระบวนการวัด หลักการวัด และเทคนิคการวัด
 
คู่มือการเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่กำลังมองหาระบบการวัด
ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

Product Catalogs Instruction Manuals Technical Guide 2D CAD Data 3D CAD Data
เลเซอร์สแกนเนอร์ 2D/3D ความเร็วสูง LJ-V7000 ซีรี่ส์ ใหม่
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D LJ-G ซีรี่ส์ ใหม่
ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง LK-G5000 ซีรี่ส์
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูง LK-G ซีรี่ส์
คอนโฟคอลเลเซอร์สแกนนิ่งดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ LT-9000 ซีรี่ส์ ใหม่
เลเซอร์คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ LT ซีรี่ส์
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความแม่นยำสูงพิเศษ LK ซีรี่ส์
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ LB-1000 ซีรี่ส์
ขนาดกะทัดรัด LB-70 ซีรี่ส์
อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์ LC ซีรี่ส์
อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์ RD ซีรี่ส์
รายการดาวน์โหลดที่แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ!
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ CMOS ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ CMOS ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D ความแม่นยำสูง
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D ความแม่นยำสูง
ออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบ LED/CCD
ออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบ LED/CCD
ไมโครมิเตอร์เลเซอร์ CCD อเนกประสงค์
ไมโครมิเตอร์เลเซอร์ CCD อเนกประสงค์
READ BEFORE BUYING!
ขอข้อมูลด้านราคาของ LT-9000 ซีรี่ส์ ซีรี่ส์
ให้ผู้เชี่ยวชาญของ Keyence ตอบคำถามของคุณ
ภาษาไทย - English

+66-2-369-2777

มาตรฐานการ Marking(CE)  |  ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต  |  ข้อมูลติดต่อ Supplier  |  รายละเอียดเฉพาะ   |  ข่าวสารใหม่ ๆ  |  แผนผังเวบ   | 

Copyright (C) 2014 Keyence Corporation. All Rights Reserved.